h

Van der Nat (SP): Ultimatum aan Leiderdorp moet van tafel

10 februari 2010

Van der Nat (SP): Ultimatum aan Leiderdorp moet van tafel

“De provincie Zuid-Holland moet de gemeente Leiderdorp niet dwingen in te stemmen met de Ringweg Oost. Een meerderheid van de gemeenteraad van Leiderdorp heeft tegen de aanleg van deze ringweg gestemd”. Volgens SP-statenlid Harre van der Nat schoffeert het provinciebestuur de democratie door van Leiderdorp te eisen dat men uiterlijk volgende week alsnog instemt met de Ringweg. “Dat ultimatum moet van tafel,” aldus Van der Nat.
Het geeft volgens Van der Nat te denken dat de provincie een grenscorrectie overweegt. “Het vertrouwen van veel inwoners van Leiderdorp in de provincie zal volkomen verdwijnen.” De manier waarop het provinciebestuur optreedt verdient geen schoonheidsprijs. “Leiden hoeft maar te vragen, of er komen maar liefst drie gedeputeerden om Leiderdorp onder druk te zetten. Dit is pure intimidatie,” aldus Van der Nat.

Volgens Van der Nat heeft het hele plan te maken met het prestigeproject RijnGouweLijn. “De ringweg is de worst die de provincie aan Leiden voorhield toen zij het referendum negeerden. Zonder ringweg kan de RGL niet over de Hooigracht. Alles moet wijken voor een project dat qua kosten en reizigersaantallen flink blijkt tegen te vallen. Eerst werden de gemeenten Leiden en Katwijk gedwongen mee te werken, daarna dreigt datzelfde voor Noordwijk en nu bemoeit de provincie zich met de democratie in Leiderdorp.” De SP zal de Gedeputeerde in de eerstvolgende statenvergadering ter verantwoording roepen.

Harre van der Nat Statenlid SP, E-Mail: hvdnat@sp.nl, Tel: 0648381715

U bent hier