h

Algemene ledenvergadering 25 maart

15 maart 2010

Algemene ledenvergadering 25 maart

Op donderdag 25 maart a.s. is er weer een Algemene ledenvergadering (ALV). Er staat veel op de agenda: een terugblik op de campagne, de actualiteit van de coalitie-onderhandelingen en het landelijke concept-verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. De definitieve inhoud van de agendapunten is echter nog niet helemaal bekend. Het is immers nog ongewis hoe de coalitie-onderhandelingen in Leiden zich de komende tijd gaan ontwikkelen. Maar ook het concept-verkiezingsprogramma en de concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn thans nog niet beschikbaar. In verband met de komende Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni a.s. heeft het landelijk bestuur een versnelde termijn bekendgemaakt, waarbinnen de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer moeten worden vastgesteld.

Er gelden heel korte termijnen tussen het verstrekken van de stukken en de bespreking hiervan door de afdelingen c.q. de regioconferentie van 3 april a.s. In die zin wordt van iedereen medewerking gevraagd. De planning wat betreft de landelijke zaken is als volgt:

  • 23 maart: concept verkiezingsprogramma op SP-net.
  • 24 maart: concept-verkiezingsprogramma op papier beschikbaar via voorzitter Jan Geraets.
  • 25 maart: ALV in de SPeer
  • 3 april: regioconferentie Nieuwe Luxor/Rotterdam
  • 7-10 april: bespreken nota van wijziging t.b.v congres (deze datum bepalen op ALV 25 maart)

Wij hopen u donderdag 25 maart te zien op de Speer, Marnixstraat 18.

Meer informatie: voorzitter Jan Geraets, jangeraets@gmail.com

U bent hier