h

SP bedankt haar kiezers op de Leidse markt!

7 maart 2010

SP bedankt haar kiezers op de Leidse markt!

Ondanks het verlies bij de verkiezingen van afgelopen woensdag stond de SP gewoon weer op de markt in het centrum. De andere partijen schitterden door afwezigheid. Buiten het verkiezingsseizoen om staan de raadsleden en actieve leden zeker één keer per maand op de markt om te weten wat er leeft onder voorbijgangers.

De winter was duidelijk nog niet voorbij na een paar dagen van aangenamere temperaturen. De ijskoude wind zorgde voor een gevoelstemperatuur van dik onder 0. Veel mensen vonden de SP'ers behoorlijk dapper.

Antoine Theeuwen en Roos van Gelderen op de markt

Hier staan gemeenteraadsleden Antoine Theeuwen en Roos van Gelderen voorbijgangers te woord. Ten eerste om uit te leggen aan verbaasde mensen dat de SP ook na de verkiezingen de mensen gewoon opzoekt, ten tweede om de gebeurtenissen na woensdag te duiden en de koers van de SP in de Leidse gemeentepolitiek aan te geven. De winnaar van de verkiezingen heeft op veel punten dezelfde opvattingen als de SP, waardoor de SP hoopt een rol te kunnen vervullen in de college-onderhandelingen.
Daarnaast werd het aftreden van landelijk fractievoorzitter Agnes Kant becommentarieerd en het aantreden van de nieuwe fractievoorzitter, Emile Roemer, natuurlijk ook.

Over de Leidse aanpak van de SP was snel een foldertje opgesteld dat gretig aftrek vond, er moest zelfs worden bijgedrukt. Ook de befaamde schuursponsjes vlogen weg.

Het zoontje van Antoine Theeuwen helpt mee met het uitdelen van de sponsjes
Veel sponsjes werden aangeboden door het zoontje van Antoine Theeuwen, dat zo enthousiast was dat het wel jammer is dat hij pas over een jaar of 5 lid kan worden van Rood, de jongerenorganisatie van de SP.

Op de eerste zaterdag van april staat de SP weer op de markt. Komt u dan ook langs?

Voor meer informatie: Dirk van den Berg, dirkvdberg.sp@gmail.com, of 06 549 222 38.

U bent hier