h

“Klantvriendelijkheid geldt ook voor werklozen”

25 mei 2010

“Klantvriendelijkheid geldt ook voor werklozen”

Klantvriendelijkheid moet ook gelden voor mensen die van de gemeente afhankelijk zijn voor hun inkomen!In het Beleidsakkoord van D66, SP, VVD en CDA staat het streven dat Leiden de meest klantvriendelijke gemeente van Nederland wordt. Eltjo Meijer, voorzitter van de Cliëntenraad Sociale Zaken, hield deze week een pleidooi dat klantvriendelijkheid vooral moet gelden voor mensen die van de gemeente afhankelijk zijn voor hun inkomen. SP-raadslid Louk Rademaker is het roerend eens met de Cliëntenraad: “Klantvriendelijkheid betekent vooral respect voor de Leidse burgers die voor hun brood afhankelijk zijn de gemeente.”

Louk RademakerEr valt nog veel te verbeteren aan de klantvriendelijkheid van de gemeente, meent de SP. “Veel werklozen worden in verloningstrajecten gegooid. Dat zijn eerder verdommingstrajecten: zonder te kijken naar de talenten en wensen van Leidse burgers worden ze verplicht tot hersenloos werk. Als we werkelijk klantvriendelijk met werklozen omgaan moeten we iedere werkloze als individu met eigen behoeftes en interesses behandelen,” aldus SP-raadslid Louk Rademaker.

De SP zal de komende jaren erop toezien dat het nieuwe college ook echt klantvriendelijk wordt voor de ‘klanten’ van Sociale Zaken.

De Cliëntenraad Sociale Zaken behartigd de belangen van klanten van de gemeente Leiden op het gebied van uitkeringen en begeleiding naar werk (‘Sociale Zaken’). In dat kader heeft voorzitter Eltjo Meijer dan ook veel ervaring met de “klantvriendelijkheid” van de gemeente Leiden. Meijer: “Klantvriendelijkheid houdt ook in dat de burger vertrouwd moet worden in plaats van gewantrouwd. De soms overmatige controle van uitkeringsgerechtigden en snel besloten sancties doen echter een in wantrouwen gestolde bureaucratie vermoeden, waarin regels belangrijker lijken te zijn dan mensen. In zo'n sfeer van wantrouwen kan echter geen goede dienstverlening plaatsvinden, geen ‘klantvriendelijkheid’ dus.”

Meer informatie: Louk Rademaker, 06-25563389, lrademaker@tomaatnet.nl
Of kijk op www.clientenraad-leiden.nl

U bent hier