h

Update: woensdag géén politiek café

5 juli 2010

Update: woensdag géén politiek café

Ten onrechte stond op deze site vermeld dat woensdag a.s. er het laatste politiek café is, maar wegens een gezamenlijke bestuurs- en fractievergadering op datzelfde moment kan die geen doorgang vinden. De tweewekelijkse politieke café's komen na het zomerreces weer terug.

U bent hier