h

ROOD Leiden: EL CID infomarkt groot succes

25 augustus 2010

ROOD Leiden: EL CID infomarkt groot succes

Donderdag 19 augustus j.l. is ROOD Leiden, jongeren in de SP, aanwezig geweest op de jaarlijkse informatiemarkt van de EL CID week. Dit is de week waarin de aankomende studenten van de Universiteit Leiden (UL) en Hogeschool Leiden kunnen kennismaken met dat wat het Leidse studentenleven allemaal te bieden heeft. ROOD Leiden heeft op de informatiemarkt, die plaatsvond in park de Leidse Hout, honderden informatiepakketjes uitgedeeld en bovendien een recordaantal van 539 handtekeningen opgehaald voor het behoud van de studiefinanciering. SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk was aanwezig en sprak met de aankomende studenten.

ROOD Leiden is ieder jaar aanwezig bij de informatiemarkt voor aankomende studenten. Het is een van de mogelijkheden om in gesprek te gaan met nieuwe studenten en aan hen te vragen wat zij vinden van onderwerpen die voor studenten van belang zijn. Dit jaar is in het kader van de dreigende bezuinigingen op hoger onderwijs en met name het afschaffen van de studiefinanciering gekozen om handtekeningen op te halen voor het behoud van de studiefinanciering.

ROOD woordvoerder Han Dirks: ‘Het is belangrijk dat aankomende studenten zich bewust zijn van het feit dat na de vele bezuinigingen op onderwijs een volgende ronde bezuinigingen dreigt. De toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs komt daarmee nog verder onder druk te staan. Daartegen wil ROOD een vuist maken, in de vorm van zoveel mogelijk handtekeningen. De 539 handtekeningen van deze middag helpen daar enorm bij!’

Al met al was het een bijzonder geslaagde middag, waarbij ROOD Leiden veel bijval en positieve reacties gekregen heeft van aankomende Leidse studenten.

U bent hier