h

Culturele SP-successen, bijvoorbeeld in de wijk

20 maart 2012

Culturele SP-successen, bijvoorbeeld in de wijk

Bij het vaststellen van de nieuwe Leidse Cultuurnota heeft de SP verschillende successen geboekt. Geen bezuinigingen op het toch al kleine cultuurbudget en meer aandacht aan de Leidse wijken zijn enkele voorbeelden. “Hoe de Cultuurnota tot stand is gekomen is een wens van de SP die eindelijk is uitgekomen,” zegt SP-raadslid Eva de Bakker. “Praten mét de betrokkenen in plaats van besluiten óver de mensen, dat heeft de SP altijd gezegd. Bij de Cultuurnota heeft het college van B&W daar goed naar geluisterd gezien de verschillende bijeenkomsten en inspraakmogelijkheden die er zijn geweest. Dat heeft een goede basis gegeven om de komende jaren mee vooruit te kunnen.”

“De vorige Cultuurnota ging totaal uit van cultuur als product, cultuurtoerisme en alleen een visie binnen de Singels,” stelt De Bakker. “De nieuwe nota gaat uit van de kracht van de makers. Van kunstenaars, theatermakers en jongeren tot aan muziekbands, musea en amateurs. Allen verdienen een plaats in onze stad. Na jaren strijden voor amateurcultuur, kunst in de openbare ruimte en pop- en wereldmuziek hebben zij eindelijk meer erkenning gekregen. Het goede behouden en uitbreiden. Daarnaast is het niet-bezuinigen op cultuur in deze tijd een kunst op zich!”

De Cultuurnota noemt culturele activiteiten in de Leidse wijken belangrijk. Voor een deel is de financiering van die activiteiten afhankelijk van het Fonds Cultuurparticipatie. Helaas loopt de financiering af in 2012 en is de gemeente daarmee afhankelijk van de landelijke overheid of er wel of niet een vervolg aan gegeven wordt aan deze geldstroom. “De inzet is en blijft dat alle Leidenaren mee kunnen doen,” aldus De Bakker, “Talent is overal en beperkt zich niet tot het centrum.”

Voor meer informatie over de Cultuurnota 2012-2018 zie ook de website van de gemeente Leiden
Meer informatie bij: Eva de Bakker, edebakker@sp.nl

U bent hier