h

Maar één aarde

29 april 2013

Maar één aarde

De fossiele brandstofwinning in een onbeteugelde vrije markt is hard op weg onze planeet te vernietigen. Twee prijswinnende kunstenaars, documentairemaker Josh Fox en thrillerschrijver Gauke Andriesse hebben op eigen wijze de strijd aangebonden met de vernietigers van onze aarde. SP Leiden / SPeerpunt De Kunst haalt hun beider werk in huis op dinsdag 28 mei. Om 19.30 uur gaat de zaal open op Marnixstraat 18, Leiden. Het programma begint om 20.00 uur.

Gasland

Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt de winning van schaliegas in Nederland toe te willen staan. Er wordt gesteld dat er nu nog veel onduidelijk is over de gevolgen voor mens en milieu, maar in Amerika wordt schaliegas al op grote schaal geëxploiteerd en daar zijn de gevolgen desastreus. Per boorput worden honderdduizenden liters water vermengd met een cocktail van giftige chemicaliën de grond in gepompt. Al dat water is sowieso al verpest. Een gedeelte komt weer terug omhoog en moet ergens afgevoerd worden. Een gedeelte blijft achter en vergiftigt de bodem en het grondwater, met alle gevolgen van dien. De prijswinnende documentaire Gasland brengt deze grootschalige vernietiging van het leefmilieu treffend in beeld. De SP vertoont deze documentaire op dinsdag 28 mei in de SPeer. De documentaire is Engelstalig en niet ondertiteld, maar wel goed te volgen. SP Leiden-raadslid Julian van der Kraats zal een korte inleiding geven.
Nu ik er niet meer ben

Aanwezig is Gauke Andriesse, ontwikkelingseconoom en schrijver van literaire thrillers. Deze winnaar van de Gouden Strop publiceerde onlangs zijn vijfde boek, Nu ik er niet meer ben, met klimaatverandering als centraal onderwerp. Hij komt het voor ons signeren. Andriesse: "In dit boek besteed ik aandacht aan allerlei facetten die met klimaatverandering samenhangen: de opwarming van de aarde, de handel in carbon credits en de fraudegevoeligheid hiervan, de financiële markten die nieuwe derivaten hebben ontwikkeld en de natuur als een nieuwe asset class beschouwen, het belang van bepaalde partijen om het klimaatprobleem te ontkennen enz. Net zoals bij mijn eerdere boeken heb ik mij uitvoerig verdiept in het onderwerp. Dit maakt mij zeker geen expert, maar betekent wel dat veel van de informatie die ik heb verwerkt op feiten berust. Tijdens mijn onderzoek ben ik op tal van bizarre, ongelofelijke, maar toch werkelijk gebeurde zaken gestoten. Ik vind dit onderwerp zo belangrijk - we hebben maar één planeet - dat ik graag een breed publiek wil bereiken."

U bent hier