h

SPEERPUNT DE KUNST presenteert: Leiden Leest!

20 november 2013

SPEERPUNT DE KUNST presenteert: Leiden Leest!

In Nederland, en dus ook in Leiden, worden steeds minder boeken gelezen. Is dat erg? Sommigen zeggen van wel, anderen vinden dat het wel meevalt. Ries van Walraven, kandidaat-raadslid voor de SP-Leiden, houdt op 29 november een voordracht in de SPeer (Marnixstraat 18, Leiden) over het verschijnsel ‘ontlezing’.

Roos leest voor

Daarna is er gelegenheid tot stellen van vragen.

Na een korte pauze komt SP-bestuurslid Yvonne Geers aan het woord. Zij is ambassadrice van de Stichting Lezen en Schrijven. Samen met Naomi Coenraad, themamedewerker van deze stichting, laat ze onder meer aan de hand van een filmpje zien wat deze stichting zo allemaal doet.

In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen laaggeletterd. Zij hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat ze zich onvoldoende kunnen redden in de samenleving. De Stichting Lezen en Schrijven is in 2004 opgericht op initiatief van prinses Laurentien om laaggeletterdheid structureel op te lossen in Nederland. Het vermogen om te lezen en schrijven is een basisrecht van iedereen! Voldoende taalvaardigheid is een randvoorwaarde voor een gezonde, welvarende samenleving waaraan allen deelnemen.

Tot slot kunnen er vragen worden gesteld. Graag gaan de sprekers met het publiek in op de vraag wat de SP Leiden (met haar wethouder, raadsleden en hulpdienst) kan doen aan laaggeletterdheid.

 

Meer informatie bij Ries van Walraven, tel 06 57756366, of ries.vanwalraven@planet.nl

 

U bent hier