h

Buurtbewoners toekomstig Zijlhof tevreden met ondersteuning van de SP

19 december 2013

Buurtbewoners toekomstig Zijlhof tevreden met ondersteuning van de SP

De Leidse gemeenteraad stemt in met het bouwplan voor het huidige Zwartsterrein achter de Zijlsingel en de Waardstraat. Op deze plaats zullen in totaal 10 woningen gebouwd gaan worden. Na een lang proces, de eerste plannen van de ontwikkelaars dateren al uit de vorige raadsperiode, komt er nu gemeentelijke goedkeuring waarin de belangrijkste eis van de omwonenden van dit terrein is ingewilligd. De SP heeft er samen met D66 en andere partijen uit de raad voor gezorgd dat er een 0-meting komt voor alle huizen in de omgeving van het bouwplan. Hierdoor hebben de bewoners zekerheid, dat eventuele schade vergoed zal worden door de ontwikkelaar van het plan. SP-duoraadslid Han Dirks: Uiteindelijk staan ontwikkelaars en omwonenden nu niet meer tegenover elkaar, maar is er sprake van onderlinge toenadering en herstel van vertrouwen. Weer een succes met inzet van de SP!

In een informatiebrief van bewoners aan buurtgenoten staat het als volgt verwoord:

Het was een redelijk taai proces om dit alles voor elkaar te krijgen. In dit proces hebben we heel erg veel hulp gekregen van een aantal gemeenteraadsleden die we daarvoor hebben benaderd. Zo hebben Peter Bootsma (D66) en Han Dirks (SP) enorm veel werk verzet. Zij zijn al sinds augustus in de weer om de wethouder ervan te overtuigen dat deze voorwaarden aan de vergunning gekoppeld moesten worden.

Wanneer in de toekomst blijkt dat de ontwikkelaar zich alsnog niet aan een van de vermelde voorwaarden houdt, gaan deze raadsleden van de SP en D66 gelijk weer in actie komen om te zorgen dat alle afspraken nagekomen worden.

In de bouwvergunning wordt opgenomen dat er voorafgaand aan bouw- en saneringswerkzaamheden op deze plek een onderzoek gedaan moet worden naar de bouwkundige staat van de omliggende huizen. De 0-meting zorgt ervoor dat bij eventuele schade als gevolg van de bouwwerkzaamheden vastgesteld kan worden. Daardoor staan huiseigenaren in dat geval sterker in een juridische procedure. Met de inwilliging van deze harde eis, die ook zwart op wit is terug te vinden in de vergunning die wordt verleend aan de ontwikkelaars, is aan een heel belangrijk bezwaar van de omwonenden voldaan. Alle betrokkenen zijn tevreden: de bewoners, de ontwikkelaars en de gemeente. 'Zonder de inzet van de SP en D66 was dat niet gelukt. Het is fijn als je inzet wordt gewaardeerd,' aldus SP-duoraadslid Han Dirks.

Meer informatie: Han Dirks, han_dirks@hotmail.com, Tel nr: 06-28 73 85 88

U bent hier