h

Bestuur van de stad verbeterd dankzij college met SP

10 maart 2014

Bestuur van de stad verbeterd dankzij college met SP

Bestuur van de stad verbeterd dankzij college met SPBij het aantreden van het college van D66, SP, VVD en CDA vier jaar geleden wilden de partijen een ‘nieuwe bestuurscultuur’ om de oude politieke spelletjes overboord te zetten. Dat is grotendeels gelukt, blijkt uit een onderzoek van de Leidse Rekenkamercommissie. De besluitvorming in de gemeenteraad is vrijer en opener en de oppositie stond niet meer buitenspel. In plaats van onhaalbare plannen werd nu vooral gewerkt aan de uitvoering. Bovendien was er minder achterkamertjespolitiek en kon de SP ondanks de brede coalitie sterk haar eigen geluid laten horen. SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen is blij met de conclusies van de Rekenkamer: “Het toont aan dat een ander bestuur wel degelijk mogelijk is. De SP is één van de drijvende krachten achter de nieuwe bestuursstijl, we willen hier dan ook graag mee door na de verkiezingen.”

Wat verder opvalt is dat dit college het eerste stadsbestuur is dat volledig de ‘eindstreep haalt’ sinds de jaren zeventig. De open bestuursstijl lijkt dus ook een recept voor een stabieler bestuur. Overigens concludeert de Rekenkamer dat het plan om vaker meerdere scenario’s voor te leggen aan de raad niet gelukt is.

Meer informatie: Antoine Theeuwen, antoine.theeuwen@gmail.com, 06-42475107
Zie ook http://gemeenteraad.leiden.nl/raadscommissies/rekenkamercommissie/

U bent hier