h

Dit hebben we al bereikt!

14 maart 2014

Dit hebben we al bereikt!

Komende woensdag kunt u stemmen voor een sociale en menselijke toekomst van Leiden. De SP heeft al laten zien dat we behoorlijk wat in huis hebben. We hebben gezorgd voor goed bestuur, we hebben hard gewerkt aan een sociale stad en we hebben belangrijke knopen doorgehakt. Lees hier de top van ons succeslijstje! Te beginnen, onze successen met goed bestuur:
• SP-wethouder Roos van Gelderen staat in de top drie van beste bestuurders bij VPRO’s ‘De slag om Nederland’ om haar praktische, sociale en menselijke aanpak.
• SP-raadslid Julian van der Kraats is gekozen tot Leids raadslid van het jaar op het thema publieksparticipatie.
• Een stabiel en open stadsbestuur zonder achterkamertjes.
• Flinke bezuiniging op plankosten door het schrappen van onhaalbare plannen.

we hebben hard gewerkt aan een sociale stad

• Afschaffing van de zorgveiling in de thuiszorg.
• Geen sloop maar renovatie, onder andere in de Zeeheldenbuurt.
• Vrijstelling van lokale belastingen voor ZZP’ers met een laag inkomen.
• Geen bezuinigingen op het minimabeleid.
• Voor sloop van huizen is nu een akkoord van de bewoners nodig.
• Miljoenen extra voor duurzaamheid en groen, waaronder het Singelpark.
• Binnenkort een nieuw stedelijk jongerencentrum in het centrum van de stad.
• Betere zorg voor dak- en thuislozen.
• Een jongerencentrum in de Stevenshof.
• Veel speeltuinen zijn opgeknapt en de vrijwilligers worden beter ondersteund.
• Conciërges blijven op basisscholen.

we hebben belangrijke knopen doorgehakt

• Geen RijnGouweLijn door Leiden.
• Geen bedrijventerrein maar een weidevogelreservaat in de Oostvlietpolder.
• Geen ringweg door De Kooi.

Lees meer in ons verkiezingsprogramma.
Download onze verkiezingsfolder (pdf)

U bent hier