h

D66, SP, VVD en PvdA bereiken akkoord over coalitie

18 april 2014

D66, SP, VVD en PvdA bereiken akkoord over coalitie

Gisterenmiddag om 12:16 zijn de onderhandelaars van D66, SP, VVD en PvdA het eens geworden over een coalitie-akkoord en over de portefeuilleverdeling voor een nieuw College van Burgemeester en Wethouders in Leiden. Ook ligt er een nieuw bestuursakkoord, waarin de open werkwijze van college en raad weer wordt vastgelegd, net als in de vorige periode. SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats: “Het coalitie-akkoord is een uitgebalanceerd verhaal geworden, waarin alle deelnemende partijen zich kunnen herkennen. Voor de SP is het belangrijkste dat de zorg goed geregeld kan worden in Leiden, ondanks de bezuinigingen van de landelijke politiek. Daar hebben we goede afspraken over kunnen maken. Onze wethouder Roos van Gelderen kan doorgaan met het inrichten van zorg en welzijn volgens de menselijke maat”. De SP heeft aanstaande dinsdag een algemene ledenvergadering, waarbij de leden zullen beslissen of het akkoord een goede basis is om de komende vier jaar mee te besturen.

De kandidaat-wethouders, van links naar rechts: Paul Laudy (VVD), Bouwen en Openbare Ruimte, Roos van Gelderen (SP), Jeugd, Zorg en Welzijn, Marleen Damen (PvdA), Werk & Inkomen, Wijken en Financiën, Robert Strijk (D66), Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur en Frank de Wit (D66), Onderwijs, Sport en Duurzaamheid.

Behalve over hoe de zorg wordt ingericht en hoe we de bezuinigingen zo goed mogelijk kunnen opvangen, zijn er ook afspraken gemaakt over versterking van de armoedebestrijding, over de betaalbaarheid van woningen in Leiden en over meer investeringen in duurzaamheid.

De andere deelnemende partijen herkennen zichzelf natuurlijk ook terug in het akkoord. Er wordt extra geïnvesteerd in de economie en dan vooral in de kenniseconomie, de Onroerendezaakbelasting (ozb) voor huiseigenaren wordt flink verlaagd en er wordt extra geïnvesteerd in de leefbaarheid van de wijken.

De hoeveelheid afspraken is heel beperkt, al zijn het er wel meer dan in de vorige periode. Veel beleid dat in de vorige collegeperiode is gemaakt wordt gewoon verder uitgevoerd. Bij voorbeeld de plannen op het gebied van cultuur, sport en bereikbaarheid (inclusief de twee parkeergarages en de RijnlandRoute). Alles waar geen expliciete afspraak over is gemaakt is net als in de vorige periode 'vrij in de raad'; er worden geen achterkamertjes-afspraken meer gemaakt binnen de coalitie.

Van der Kraats: “Dat de onderhandelingen zo kort hebben geduurd geeft wel aan dat de sfeer goed is. We zijn het allemaal eens over de manier van werken. Er zit een goed team dat de komende vier jaar veel kan bereiken!”.

Meer informatie: SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel. 06-15042822

U bent hier