h

Nieuw college van start!

12 mei 2014

Nieuw college van start!

Bij de raadsvergadering van 6 mei is het nieuwe college geïnstalleerd, met wethouders van D66, SP, VVD en PvdA geïnstalleerd. Namens de Leidse SP is Roos van Gelderen opnieuw wethouder geworden. Roos gaat verder met de portefeuille Jeugd, Zorg en Welzijn.

Dezelfde avond werd ook het bestuurs- en beleidsakkoord besproken door de raad. SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats verdedigde het beleidsakkoord, waarin de coalitiepartijen een aantal afspraken op hoofdlijnen hebben gemaakt. Van der Kraats: “Voor de SP is het belangrijkste dat we ondanks de onzalige bezuinigingen uit Den Haag, zorg en welzijn goed kunnen organiseren, rond het principe van de menselijke maat. En dat we genoeg geld opzij zetten om de ergste klappen goed op te vangen, en om de omwenteling naar een andere manier van werken mogelijk te maken. Die afspraken hebben we ook kunnen maken en Roos van Gelderen kan namens de SP verder als wethouder op de ingeslagen weg”.

Het bestuursakkoord, waarin wordt vastgelegd hoe de partijen met elkaar omgaan, werd ook deze keer door de hele raad getekend. Eén van de allerbelangrijkste afspraken is dat de coalitiepartijen geen afspraken maken buiten de raad om, dus dat er geen achterkamertjes meer zijn. Van der Kraats: “Die manier van werken heeft de afgelopen vier jaar geleid tot betere besluiten en een beter functionerende lokale democratie. De SP is heel blij dat we met deze manier van werken doorgaan”.

Meer informatie: fractievoorzitter Julian van der Kraats, tel. 06-15042822, jvdkraats.sp@gmail.com

U bent hier