h

Moskeebestuur aan het woord

3 augustus 2014

Moskeebestuur aan het woord

 “De moskee streeft ernaar om een ideale maatschappelijke rol te vervullen en een breed en gemengd publiek uit Leiden en omstreken te benaderen. Tevens streeft de moskee ernaar om problemen tussen individuen en bevolkingsgroepen te overbruggen.” Deze tekst staat op de website van de Stichting Moslimgroep Leiden, en is aangeduid als een van de doelen van het nieuwe Islamitisch Centrum aan de Ter Haarkade.

“Zonder onderzoek geen recht van spreken” is een vast motto dat bij de SP gehanteerd wordt. Naar aanleiding van de recente incidenten en uitspraken over dit nieuwe centrum besloot SP Leiden dat het tijd is om het moskeebestuur aan het woord te laten. Raadslid Natalie Wanga (foto boven) heeft de stichting benaderd voor een interview en opheldering.

In de laatste weken is er veel commotie geweest rondom het nieuwe Islamitisch Centrum. Er is zelfs sprake geweest van het ingooien van ruiten bij tegenstanders en het bekladden van containers met Arabische leuzen.

Hoe staat uw stichting tegenover deze incidenten?

"Het moskeebestuur betreurt de incidenten, maar wenst op geen enkele wijze daarmee geassocieerd te worden. De stichting en haar achterban streven naar 'goed nabuurschap' en wijzen elke vorm van criminaliteit of agressie richting buurtbewoners en andere groepen af. Bovendien is het zeer onlogisch dat dit zou zijn gebeurd door mensen uit onze achterban. De incidenten hebben plaatsgevonden in de ramadan, welke maand voor elke moslim een maand is die in het teken staat van gebed en bezinning; het ingooien van ruiten past totaal niet bij deze doelstelling. Bovendien verloopt het project zeer voorspoedig; onlangs is de bouw gestart en is het verzoek van de buurtbewoners om de bouw stil te leggen afgewezen door de rechter. De Stichting sluit een 'publiciteitsstunt' als wanhoopsdaad van tegenstanders van het Islamitisch Centrum niet uit. Het bestuur hoopt dan ook dat de dader(s) snel opgepakt worden en er duidelijkheid komt over de motieven van de dader(s)."

Hoe verklaart u dan de Arabische leuzen op de containers?

"Vlak voor de starthandeling zijn er in de directe omgeving van onze bouwplaats leuzen gespoten op de containerwand van Minerva. Op de wand was meerdere keren met spuitbussen de tekst 'Infidel' (ongelovige) gespoten. De daders hebben ook geprobeerd deze tekst in het Arabisch op de wand te spuiten, maar door de beperkte kennis van de Arabische taal was de tekst onjuist geschreven, wat duidelijk maakt dat dit geen mensen van onze achterban zijn geweest. Bovendien is het zeer onlogisch om vlak voor onze feestelijke starthandeling onze film- en fotobeelden te vervuilen met dit soort achtergrondteksten. Dit is duidelijk, net als de hatelijke spandoeken die men poogde op te hangen, een publiciteitsstunt van tegenstanders van ons project."

Hebt u geprobeerd om een gesprek aan te gaan met Leefbaar Leiden? Zo ja, wat was hun reactie hierop?

"Leefbaar Leiden is door het moskeebestuur gevraagd om in gesprek of in debat te gaan. Deze verzoeken zijn afgewezen. Leefbaar Leiden zoekt niet de dialoog maar is gebaat bij het zaaien van onrust en zoekt niet naar oplossingen."

Volgens Leefbaar Leiden zou uw stichting banden hebben met radicale groeperingen.

"De moskee heeft geen banden met dergelijke groeperingen. De moskee is inmiddels 34 jaar gevestigd aan de Rembrandtstraat zonder dat er sprake van incidenten is geweest. In dit verband verwijs ik ook naar mijn vorige antwoord."

SP Leiden hoopt met dit interview buurtbewoners en tegenstanders te kunnen geruststellen. Verder moedigt SP Leiden ontevreden buurtbewoners aan om in dialoog te gaan met het bestuur bij verdere twijfel of onbeantwoorde vragen. Leiden is gebaat bij rust en niet bij onnodige vooroordelen. Onze historische stad is hiermee groot en bekend geworden en dat willen we zo houden.

U bent hier