h

Presentatie Omalief-project

20 december 2014

Presentatie Omalief-project

Foto: Tribune-redactie SP landelijk / Tribune omslagfoto december 2014

Op vrijdag 19 december 2014 vond de eerste presentatie plaats van project Omalief na de officiële start. Stichting Fatih organiseerde deze avond om zo de betrokkenen te informeren over de stand van zaken van het project en om een ieder vertellen hoe het project loopt en wat de toekomst inhoud voor project Omalief. Ook was het de eerste daadwerkelijke stap in de richting van de landelijke uitbreiding van het project.

Diverse instellingen uit diverse gemeenten waren vertegenwoordigd op deze avond en allen wilden Omalief zo snel mogelijk opzetten in de eigen gemeenten. Projectleider Mustafa Kus werd door hen gevraagd om ook eens in hun gemeenten langs te komen en hen helpen om Omalief daar op te zetten.

Mustafa gaf aan dit met liefde te willen doen, want het is ook juist de bedoeling dat het project landelijk wordt uitgebreid. Er werd een documentaire over Omalief getoond die speciaal was gemaakt voor dit soort bijeenkomsten. Diverse jongeren vertelden over hun ervaringen met hun bezoekjes aan hun opa's en oma's. Ook vertelden ze welk band ze intussen hadden opgebouwd met hun opa of oma. De jongeren gaven allen aan dat ze het in hun beleving als zeer noodzakelijk en belangrijk ervoeren om bejaarden te bezoeken en hen liefde, respect, aandacht en vriendschap te bieden of te geven. Ze zagen dat dit heel veel goeds verwezenlijkte bij hun opa of oma. Deze fleurden ervan op, vonden het fijn om door de jongeren bezocht, geliefd en gerespecteerd te worden. Ze kregen allemaal een glimlach op hun gezichten door de contacten met deze jongeren.

Om dit te kunnen zien en meemaken, daarvoor doen we het.

We willen deze mensen het gevoel teruggeven dat ze erbij horen, dat ze niet vergeten zijn en dat ze nog heel veel waard zijn voor ons. Dit was de algemene boodschap van de jongeren. De volle zaal werd er stil van. Ze zagen en hoorden wat een simpele stap richting de ouderen teweeg kon brengen, dat mensen van iets heel kleins enorm konden genieten en er blij van werden.
Namens de gemeente Leiden sprak Roos van Gelderen, wethouder Jeugd en Welzijn en heette de mensen van harte welkom.

Foto: SP / SP Leiden

Zei sprak haar waardering uit en haar steun aan het project. Ze gaf aan hoe belangrijk het was om te verbinden, zorg te dragen voor elkaar en open te staan naar anderen toe. Roos van Gelderen is persoonlijk ook erg betrokken bij project Omalief en wenste dat het project zich op een gezonde manier zou uitbreiden. Hierna heette ze de volle zaal nogmaals van harte welkom.

Ook kreeg SP'er Antoine Theeuwen, voormalig fractievoorzitter en huidig bestuurslid van de afdeling Leiden, het woord.

Foto: SP / Project Omalief Leiden

Antoine legde uit wat Omalief nu eigenlijk deed. Het hield ons, de Nederlandse mensen, een spiegel voor. De Turkse samenleving laat ons zien dat wij onze ouderen zijn vergeten, in de steek hebben gelaten. Omalief toont aan hoe we moeten omgaan met onze ouderen, dat een ander volk datgene doet wat het eigen volk ook zou moeten doen.

Het pleidooi van Antoine kreeg een enorme pluim van de aanwezige jongeren. Zij deelden mee dat ze het fijn vonden te mogen horen dat mensen dit zagen en er ook eerlijk over spraken. Zij vonden dit erg goed van Antoine en beschouwden het ook als motiverend.

Projectleider Mustafa Kus bracht de foto op de voorpagina van het SP-ledenblad 'Tribune' in december onder de aandacht.
"Deze foto is veelzeggend. Ik kan heel veel vertellen met vele mooie woorden maar deze foto vertelt u veel beter wat project Omalief is en wat het doet of kan doen met onze gehele samenleving. Ik zie veel meer dan een jong en een oud mens. Ik zie hier dat verschillende culturen elkaar omarmen, diverse volkeren elkaar liefhebben, dat mensen om elkaar geven, zich om elkaar bekommeren. Ik zie hier de voorbeelden hoe te moeten leven met elkaar. Het geeft ons aan dat we het kunnen als we het willen en als we elkaar accepteren en respecteren. Omalief betekent "van Hart tot Hart". Dit project kan alleen ook gedragen worden en uitgevoerd worden als het vanuit het hart gaat. Het kan alleen maar succesvol zijn als het van hart tot hart is. Project Omalief is de oplossing en het antwoord op vele sociaal-maatschappelijke problemen of vraagstukken. Omalief zal gaan waar het nodig is, liefde kent geen grenzen, respect kent geen grenzen, menslievendheid kent geen grenzen, Omalief kent geen grenzen."
Vele Leidse instellingen waren er ook bij en hebben aangegeven samen te komen om zodoende Omalief in Leiden uit te breiden naar verzorgingshuizen wat Omalief ook wil en naar eenzame bejaarde medemensen die nog op zichzelf wonen. Er zal worden bekeken hoe deze huisbezoeken opgezet kunnen of zullen worden.
Na afloop werden de aanwezigen getrakteerd op Turkse lekkernijen. Er kon nog informeel nagesproken worden. Het viel op dat mensen lang nableven, het prettig vonden om op deze manier met elkaar te kunnen zijn en samen over een mooie toekomst voor ons allen te kunnen praten.

Meer informatie bij projectleider Mustafa Kus, telnr 06- 3169 2660, of email mustafa.kus67@hotmail.nl.

U bent hier