h

Muizen en banen: oftewel moreel besef en feiten

6 februari 2015

Muizen en banen: oftewel moreel besef en feiten

Op vrijdagmiddag 6 februari 2015 was er een demonstratie tegen de vestiging van proefdierfokkerij InnoSer op het Bio Science Park te Leiden. Deze demonstratie was georganiseerd door Stichting Animal Rights en naast de SP Leiden waren ook GroenLinks en Partij voor de Dieren aanwezig. Vlak na aankondiging van de demonstratie kwam de VVD-Leiden met een persbericht en artikel op hun website met de betichting dat o.a. de SP Leiden en haar plannen voor extra gemeentelijke regels over proefdieren de groei van het Leiden Bio Science Park blokkeren.

'De demonstratie van deze politieke partijen op 6 februari a.s. tegen proefdieren is daarmee vooral een demonstratie tegen nieuwe Leidse banen", volgens VVD-raadslid Margreet van Wijk-Meijer.

"Tijd dus om politieke uitlatingen als afleiding in deze verkiezingsperiode te onderscheiden van moreel besef en feiten!", aldus SP raadslid Natalie Wanga

Nederland en dierenproeven

Op landelijk niveau heeft het kabinet al in 2008 besloten met o.a. een Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven om meer werk te gaan maken van het terugdringen van proeven op dieren.

Op de eigen landelijke website van de VVD staat over hun standspunt van de Europese Unie: “Daarnaast wil de VVD een Europese Unie waarin afspraken worden nagekomen.

Nederland doet dit al, dan moeten ook andere landen zich aan de afspraken houden. Wie zich hier niet aan kan of wil houden - bijvoorbeeld op het gebied van de begrotingsdiscipline of grensbewaking - en hiermee andere landen benadeelt, moet op de vingers getikt worden.”

En of Nederland op de vingers getikt is! In oktober 2014 heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat Brussel ons land voor de rechter sleept omdat de overheid nog steeds niet voldoende doet om proefdieren voor wetenschappelijke experimenten te beschermen. De Europese Commissie eist een boete die tot 1,5 miljoen euro per maand kan oplopen. Met de Europese regels wil Brussel het gebruik van proefdieren voor wetenschappelijke experimenten zo veel mogelijk verminderen. Waar het kan, moeten alternatieven worden ingezet. Zo moeten wetenschappers bij het gebruik van proefdieren rekening houden met bijvoorbeeld pijn, lijden, angst en blijvende schade bij de dieren.

De Europese Commissie waarschuwde Nederland al vanaf begin 2013 om de Europese regels om te zetten. Hoewel aan een nieuwe wet wordt gewerkt, is het ontwerp nog niet in de Eerste Kamer besproken, stelt Brussel.

In juli 2014 heeft de Leidse gemeenteraad een motie aangenomen waarin het College wordt gevraagd voorrang te geven aan bedrijven die alternatieven ontwikkelen voor dierproeven. De SP Leiden heeft ook was één van de ondertekenaars. Raadslid voor de SP Alexandra van den Berg heeft ook in januari schriftelijke vragen aan het college gesteld over de komst van proefdierfokkerij InnoSer.

De SP en daadwerkelijke groei naar banen

De SP Leiden heeft vanaf het begin de groei van het Bio Science Park gesteund door onder andere mee te stemmen in investeringen vanuit de gemeente. Ook onder andere via diverse werkbezoeken en gesprekken vanuit het Bio Science Park met SP raadslid Natalie Wanga, heeft de SP Leiden altijd de belangrijke rol onderkend van het Bio Science Park op het gebied van werkgelegenheid en wetenschapspositie in Leiden.

Maar ook heeft raadslid Wanga diverse keren wethouder Strijk op gewezen om meer aandacht te vestigen op andere sectoren in Leiden voor het creëren van banen. En hier heeft ze ook de toezegging gekregen van de wethouder.

Het is opmerkelijk en zelfs wrang dat de VVD het heeft over het tegenwerken bij het creëren van banen. Immers, vanuit het kabinet, waar de VVD deel van uitmaakt, hebben de jarenlange draconische bezuinigingen niet geleid tot groei van de werkgelegenheid.

Integendeel. Hoe vaak wordt men niet in het nieuws geconfronteerd met de zoveelste ontslagronde? De vele maatregelen vanuit het kabinet zoals verhoging van het eigen risico in de zorgverzekering, het versoepelen van het ontslagrecht, verkorten van de WW-periode en zelfs het recentelijk moeilijker maken voor ZZP’ers door ze flink aan te pakken in de fiscale voordelen, leiden en zullen leiden tot meer daling van de koopkracht en economische groei. En dit is maar een kleine greep uit de vele maatregelen.

Opvallend is dat de VVD als ondernemerspartij juist de mensen die de stap durven te nemen om in deze moeilijke tijd te gaan ondernemen, flink tegenwerkt. Immers, door het chronische gebrek aan vaste banen ziet deze zelfstandige zonder personeel de ZZP-status vaak als enige mogelijkheid nog om niet in een uitkeringssituatie te belanden.

De SP is er trots op dat de voormalige voorzitter Midden- en Kleinbedrijf (MKB) Nederland, de heer Michael Straalen, in maart 2013 aangegeven heeft dat de SP 'de enige partij is die MKB-minded is.' Het midden- en kleinbedrijf is het hart van onze economie: 95 procent van alle bedrijven in Nederland is klein, met 20 medewerkers of minder.

Op gemeentelijk niveau heeft VVD-Leiden tijdens de gemeentelijke verkiezingsdebatten in 2014 aangegeven om als belangrijk instrument in te zetten voor meer banen: het verlagen van het minimuminkomen!

De verschillende moties en amendementen die de SP Leiden eind 2014 heeft ingediend om de mensonwaardige regels vanuit de landelijke Participatie-wet te verzachten, werden allemaal niet gesteund door o.a. de VVD. Deze moties en amendementen waren om kwetsbare inwoners te beschermen maar zeker ook om ze zoveel mogelijk aan een baan te helpen en/of niet achteruit te laten gaan in koopkracht.

Ook heeft de SP in dezelfde periode verder aangedrongen op regionale samenwerking voor het creëren van banen.

Vruchtbare innovatie en samenwerking

De SP gaat altijd uit van het positieve en het  samenwerken met alle politieke partijen. Het beleidsakkoord Samenwerken en Innoveren geeft ons de gelegenheid om o.a. met deze demonstratie juist aan te tonen dat we juist als gemeente de voortouw kunnen nemen op het gebied van alternatieven voor dierenproeven. Dit hoort ook bij innovatief denken en handelen.

In plaats van ongefundeerde beschuldigingen moeten we als partijen juist nu meer dan ooit samenwerken om daadwerkelijke banengroei te realiseren in onze regio. De SP wil graag zeker snel aan tafel gaan zitten met de rest van de partijen in de raad om hieraan te gaan werken.

Artikel de SP en MKB Nederland:

https://sp.nl/nieuws/2013/11/mkb-nederland-sp-is-echt-mkb-minded

Tekst: Natalie Wanga

Voor verdere vragen over de demonstratie en verder verloop van de zaak InnoSer en dierenproeven:

Meer informatie bij raadslid Alexandra van den Berg, telefoonnr 06 25122322, of email: volkstuintje44@gmail.com

U bent hier