h

SP strijdt voor behoud Muziekhuis

2 februari 2015

SP strijdt voor behoud Muziekhuis

Sinds begin november zijn SP-raadsleden Alexandra van den Berg en Natalie Wanga  bezig gesprekken te voeren om het muziekhuis/Qbus te behouden in de vorm zoals het nu is.
Het  poppodium en zijn programmering zijn belangrijk voor de SP, omdat dit uniek is in Leiden. Het is laagdrempelig en betaalbaar voor beginnende popmuzikanten.

Door onder andere een convenant, dat in 2008 met de buurt is afgesproken, is het voor het bestuur van het Muziekhuis aan de Middelstegracht ondoenlijk om de exploitatie rond te krijgen. Door de steeds oplopende huurachterstand heeft de gemeente moeten besluiten dat het Muziekhuis in de huidige vorm niet langer open kan blijven.
De SP-raadsleden hebben gesprekken gevoerd met het bestuur en de programmeur van het Muziekhuis en met wethouder Strijk die dit in zijn portefeuille heeft.
Zoals het er nu voor staat zijn er twee opties:

  1. De gemeente heeft gesprekken met B plus C om te kijken of zij de financiering rond kunnen krijgen, maar dan zonder het poppodium en de opnamestudio. Ook was de wethouder in gesprek met o.a het nieuwe poppodium Gebr. de Nobel om te kijken in hoeverre een deel van de programmering hier kan plaatsvinden.
  2. De tweede optie kwam deze week binnen bij de raadsleden en het college, namelijk een alternatief verbeterplan vanuit het Muziekhuis zelf.

Naar mening van de SP ziet deze tweede optie er op het eerste gezicht goed uit en de SP heeft wethouder Strijk op donderdag 29 januari in de commissievergadering van Werk en Middelen verzocht om hierover met hen in gesprek te gaan.
Dit was de wethouder al van plan, dus de SP wacht het af en is verheugd dat dit nog gaat gebeuren.

 

Meer info bij raadslid Alexandra van den Berg, telefoonnr 06 25122322, of email: volkstuintje44@gmail.com

U bent hier