h

Bizar debat over Ter Haarkade

22 maart 2015

Bizar debat over Ter Haarkade

Afgelopen donderdag was er op verzoek van Tomas Kok (het enige raadslid van Groep Kok) een spoeddebat over de situatie aan de Ter Haarkade. Volgens Kok loopt de situatie daar volledig uit de hand als gevolg van de komst van de moskee, die daar komt als vervanging voor de gebedsruimte aan de Rembrandtstraat. Daarbij insinueerde Kok dat de (zogenaamde) onveilige situatie vooral veroorzaakt zou worden door mensen met een islamitische achtergrond. De SP, veel andere politieke partijen en de burgemeester maakten korte metten met deze doorzichtige poging om angst en verdeeldheid te zaaien. SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats drukte het aan het einde van zijn speech zo uit: “Deze nieuwe moskee is juist een compliment voor Leiden. Als je ergens een gebedshuis bouwt, dan betekent dat dat je je daar thuis voelt. We moeten juist dankbaar zijn voor dat mooie compliment aan onze stad!”.

Tomas Kok stelde een aantal vragen aan het college, die op rustige en waardige wijze door de burgemeester beantwoord werden. De burgemeester had uitgebreid gesproken met de politie en de wijkagent en de situatie vergeleken met de situatie in andere wijken. En hoe wel er inderdaad een aantal keer een ruit is ingegooid, is er ter plekke verder niets heel bijzonders aan de hand. De verhalen van Kok over bedreiging en intimidatie op straat en enorm veel vandalisme bleken toch vooral de papieren werkelijkheid van Kok zelf te zijn.

Bij de PvdA wijdde raadslid Abdelhaq Jermoumi zijn 'maiden speech' (zijn eerste speech in de gemeenteraad) aan dit onderwerp. Zijn mooie toespraak kunt u vinden op de website van de Leidse PvdA.

Bij monde van fractievoorzitter Julian van der Kraats heeft de SP het vooral gehad over het gevaar dat het fascistische clubje 'Identitair Verzet' met zich meebrengt. Zij waren kort geleden in Leiden om te protesteren tegen de bouw van de moskee, door het terrein binnen te dringen en er spandoeken op te hangen en leuzen te scanderen. Volgens het Leidsch Dagblad was dat nadat ze contact hadden gehad met Tomas Kok, maar deze laatste beweerde tijdens het debat op geen enkele manier contact met deze club te hebben. Wel heeft Kok herhaaldelijk zijn verbazing uitgesproken over de 'harde aanpak' van dit protest.

De SP hekelde het haat en angst zaaien van zowel Identitair Verzet als de Groep Kok. Van der Kraats: “Dat deze jongen zo volkomen alleen staat in de raad is gelukkig veelzeggend. Maar het blijft wel erg vervelend om hem die grove beledigingen te horen uiten over een grote groep Leidenaren. Ik weet dat we ons als Leidenaren niet uit elkaar zullen laten spelen, maar vervelend is het wel en ik voel plaatsvervangende schaamte als raadslid”.

U bent hier