h

Milieuvriendelijk warmtenetwerk een stap dichterbij

23 maart 2015

Milieuvriendelijk warmtenetwerk een stap dichterbij

De SP ijvert al geruime tijd voor de 'warmterotonde', een groot project voor een netwerk in Zuid-Holland dat restwarmte transporteert naar plekken waar het nodig is. Het was tot voor kort nog onzeker of Leiden aan zou sluiten, maar vandaag is daar een grote stap in gezet. Wethouder De Wit (D66) tekende samen met zijn collega Langeberg uit Rotterdam een samenwerkingsovereenkomst over dit netwerk.

Foto: Hielco Kuipers / Gemeente Leiden

Uitrol warmtenetten

De twee gemeentes zijn overeengekomen om samen de verduurzaming van de warmtevoorziening in Leiden en Rotterdam te bevorderen. Ze doen dit onder meer door het delen van kennis en ervaring op het gebied van de uitrol van warmtenetten in stedelijk gebied. Daarnaast ondersteunen ze gezamenlijk de realisatie van het oostelijk deel van de warmterotonde als één van de middelen om de verduurzaming, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de warmtevoorziening te bevorderen. Ze steunen daarmee het streven van Nuon Warmte (de exploitant van de Leidse stadsverwarming) en het Warmtebedrijf Rotterdam om vanaf 2020 warmte uit de Rotterdamse haven te leveren aan het Leidse stadswarmtenet.

Luchtkwaliteit

Het aanleggen van een warmteleiding tussen Leiden en Rotterdam biedt kansen voor de verduurzaming van de stadswarmte in de Leidse regio. Restwarmte uit het Rotterdamse havengebied zal waarschijnlijk vanaf 2020 worden gebruikt om de nu aangesloten 13.000 huishoudens en 200 zakelijke klanten in de Leidse regio te verwarmen. Ook grote bedrijven op het Bio Science Park zoals het LUMC kunnen dan gebruik maken van deze milieuvriendelijke manier van verwarmen. Frank de Wit (Leiden): “Deze Leidse warmteleiding zorgt straks voor 50 tot 70% minder CO2-uitstoot ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en sluit mooi aan bij onze duurzaamheidsambities.”

Pex Langenberg (Rotterdam): “In Rotterdam werken we samen met de industrie en het havenbedrijf aan het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen onder meer door meer industriële restwarmte aan het warmtenet te koppelen voor het verwarmen van woningen en bedrijven. Prachtig dat de huizen in Leiden straks verwarmd worden met restwarmte uit de Rotterdamse haven via de leiding van het Warmtebedrijf Rotterdam.”

Warmterotonde

De aansluiting van het Leidse warmtenet op het net van het Warmtebedrijf Rotterdam vormt de basis voor (het oostelijk deel van) de Zuid-Hollandse warmterotonde. Deze warmterotonde opent de weg naar verdergaande verduurzaming door aansluiting van andere duurzame warmtebronnen.

U bent hier