h

Aan de slag met een milieuvriendelijk en groen Leiden

9 april 2015

Aan de slag met een milieuvriendelijk en groen Leiden

Bij de raadsvergadering van donderdag 9 april warden de plannen behandeld voor een schoner en milieuvriendelijker Leiden. In twee stukken, ten eerste de plannen voor de komende twaalf maanden en ten tweede een voorbereiding op een agenda voor de jaren daarna. SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats: “We hebben bij het maken van het coalitie-akkoord ambitieuze plannen vastgelegd voor een écht groener en schoner Leiden. We hebben niet alleen veel geld apart gezet om dat te bereiken, maar ook afspraken gemaakt over hoe. Deze besluiten zijn de eerste uitwerking daarvan, een belangrijke stap in de goede richting!”.

De reden dat er nog niet meteen een agenda voor de komende jaren werd besproken, is dat het college daar eerst aan wil werken samen met iedereen in Leiden die er over mee wil denken. De SP vind dat de juiste manier. Van der Kraats: “Een schone en duurzame stad realiseer je alleen door goed samen te werken met organisaties, bedrijven en particulieren die daar goede ideeën over hebben. We kunnen daarbij mooi gebruik maken van alle kennis hierover die er in onze stad is”.

De afgelopen jaren was er al behoorlijk wat geld apart gezet voor groene plannen uit de stad. En hoewel er wel het een en ander gerealiseerd is, is toch veel meer geld over dan de bedoeling was. De gemeente had moeite om goed samen te werken met partijen uit de stad. Daarom komt er nu een ‘aanjaagteam’ dat de komende jaren gaat helpen om meer mensen, bedrijven en organisaties te helpen om plannen te verwezenlijken.

Van der Kraats: "We zullen er op blijven letten dat er ook de komende twaalf maanden genoeg blijft gebeuren en we kijken er erg naar uit om te werken aan een agenda voor de komende jaren. We verwachten daar veel van!". 

U bent hier