h

Compassieprijs 2015 toegekend aan jongerenteam Omalief Leiden.

20 april 2015

Compassieprijs 2015 toegekend aan jongerenteam Omalief Leiden.

Foto: SP

De Compassieprijs 2015 is toegekend aan het jongerenteam Omalief in Leiden. Vanaf mei 2014 brengen Turkse jongeren wekelijks een bezoek aan een bewoner van het Leidse verzorgingshuis Haagwijk. Het jongerenteam Omalief ontvangt de CompassiePrijs 2015 in het domein samenleving.

Volgens een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) komen verschillende groepen in onze samenleving elkaar nauwelijks nog tegen: rijk en arm, allochtoon en autochtoon, hoog- en laagopgeleiden, oud en jong: ze leven ieder in hun eigen ‘laag’ van de sandwich die de Nederlandse samenleving vormt. Het SCP spreekt van een ‘urgent en opkomend cohesieprobleem.

De Compassieprijs 2015 is daarom toegekend aan een organisatie die verbinding legt tussen groepen in de samenleving die niet (meer) vanzelfsprekend met elkaar in contact komen. Omalief legt deze verbinding in meerdere opzichten: tussen oud en jong én tussen de Turkse en de Nederlandse cultuur. Het project is hiermee een krachtig instrument van verbinding.

Omalief is een initiatief van de Turks-islamitische stichting Fatih in Leiden. De jury van de Compassieprijs heeft het project Omalief uitgekozen, omdat het verschillende verbindingen legt en negatieve beeldvorming rond jongeren van allochtone afkomst weerspreekt. Ook noemt de jury dat het een eenvoudig initiatief is dat zich – hoewel het nog geen jaar geleden van start is gegaan – nu al uitbreidt naar meerdere jongeren én naar andere steden. Hiermee voldoet het project volledig aan een belangrijke voorwaarde van de Compassieprijs: dat het initiatief overdraagbaar is. Het jongerenteam.

Omalief en projectleider Mustafa Kus bedanken een ieder welk hun steun hebben gegeven aan en bij het uitvoeren van dit hartverwarmende project. Met name SP Leiden Willen wij graag bedanken voor hun behulpzaamheid en de getoonde belangstelling voor zowel het project zelf als voor de jongeren van het jongerenteam Omalief. Wij hopen dat de SP ook in de toekomst ons blijven steunen zodat Omalief kan blijven voortbestaan.

 

Voor meer informatie: Mustafa Kus, 06-31692660, e-mail mustafa.kus67@hotmail.nl.

U bent hier