h

SP Leiden doet aangifte van verduistering

1 april 2015

SP Leiden doet aangifte van verduistering

Bij de overdracht van de vorige penningmeester van de SP Leiden naar de huidige, is gebleken dat een geldbedrag van ruim 34.000 euro niet verantwoord kon worden. Gesprekken tussen bestuursleden van de SP en de vorige penningmeester om de zaak op te lossen hebben helaas niets opgeleverd. De SP Leiden heeft daarom afgelopen maandag aangifte gedaan van verduistering. Inmiddels heeft de SP deze zaak ook officieel gemeld bij de gemeente en zijn de leden van de SP Leiden per brief ingelicht.

SP-fractievoorzitter en -bestuurslid Julian van der Kraats: "We vinden dit buitengewoon pijnlijk. Als vereniging van vrijwilligers denk je samen hard te werken aan een gemeenschappelijk doel: Nederland beter en socialer maken. Dan schaam je je wanneer zoiets gebeurt. Temeer daar wij als bestuur steken hebben laten vallen door te goed van vertrouwen te zijn geweest en niet jaarlijks de financiën goed genoeg te controleren."

Een groot deel van het geld dat niet verantwoord kan worden is afkomstig uit de fractievergoeding die de SP van de gemeente ontvangt. Dat geld had terug gemoeten naar de gemeente, want zo doen wij dat normaliter als SP. Van der Kraats: "We zijn altijd zuinig omgesprongen met de fractievergoeding, maar we moeten nu constateren dat er een aanzienlijk geldbedrag verdwenen is. Daar zullen we naar de gemeente toe verantwoording over af moeten leggen."

De nieuwe penningmeester heeft de financiële administratie inmiddels weer op orde. Ook zijn er afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat de financiële administratie in de toekomst keurig volgens de regels gecontroleerd wordt.

U bent hier