h

Bed, bad en brood: ook in de Leidse gemeenteraad

1 mei 2015

Bed, bad en brood: ook in de Leidse gemeenteraad

Donderdagavond 30 april werd het onderwerp bed, bad en brood in de Leidse gemeenteraad besproken. De VVD stelde kritische vragen aan het College hierover. De SP-fractie kwam met een heel ander verhaal. De SP vindt dat er eerder te weinig dan te veel voor vluchtelingen wordt gedaan.

SP-raadslid Ries van Walraven: "Al jarenlang is het beleid van Nederland ten opzichte van vluchtelingen ongastvrij en repressief.
Ongeveer vanaf 2001 is het klimaat van Nederland steeds harder geworden. Politici verschuilen zich achter uitspraken van rechters om vreemdelingen hun meest elementaire rechten te ontzeggen. Mensen die heimelijk een afkeer van vreemdelingen hadden voelen zich nu gesterkt om deze standpunten in het openbaar te uiten."

"In Europees verband wordt er ook vrijwel niets voor vluchtelingen en mensen in nood gedaan. Het opvangen, redden en begraven van drenkelingen wordt overgelaten aan landen die zelf in economisch zwaar weer verkeren, zoals Italië en Griekenland. Van Europese solidariteit is geen sprake. Er worden te weinig initiatieven ondernomen om de omstandigheden in de landen waar deze mensen vandaan komen te verbeteren. En dat terwijl wij voor een deel verantwoordelijk zijn voor wat er zich in die landen afspeelt. Als we niets doen werken we er met z'n allen aan mee dat er een grote onderklasse ontstaat in Europa die nergens recht op heeft en onder zeer erbarmelijke omstandigheden moet leven, met alle gevolgen van dien."

Maar er is hoop: vele gemeenten in Nederland en politici van verschillende partijen hebben al aangegeven gewoon door te gaan met opvang. Wij waarderen de bijdrage van de burgemeester in het debat in de Tweede Kamercommissie.

Wat moeten we doen? In ieder geval samenwerken in Europa en daarbuiten om de problemen op te lossen. Zo lang Nederland en Europa blijven wegkijken zullen er mensen blijven komen. En zullen wij deze mensen blijven opvangen."

Meer informatie bij Ries van Walraven, 06-57756366, ries.vanwalraven@planet.nl

U bent hier