h

SP stelt schriftelijke vragen over bed, bad en brood

19 mei 2015

SP stelt schriftelijke vragen over bed, bad en brood

Na het debat over bed, bad en brood (BBB) in de Tweede Kamer en in de gemeenteraad van Leiden, wil de SP weten of Leiden gaat samenwerken met andere gemeenten die BBB blijven aanbieden. De SP heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

Raadslid Ries van Walraven: "We willen graag weten wat Leiden precies gaat doen. Wij vinden dat Leiden als stad van de vluchtelingen een duidelijk signaal moet afgeven. Dat betekent dat het opvangen van vluchtelingen lokaal moet gebeuren."

"Vanuit het oogpunt van orde en veiligheid is het beter vreemdelingen zo verspreid mogelijk op te vangen en niet in grote aantallen bij elkaar op enkele plekken. Bovendien is het onze humanitaire plicht. Wij blijven hierop hameren".

Hieronder volgen de vragen die de SP heeft gesteld.

Schriftelijke vragen

De SP heeft kennisgenomen van het akkoord dat de regeringspartijen gesloten hebben over bed, bad en brood (BBB). Dit akkoord wordt op verschillende manieren uitgelegd. De gemeente Leiden heeft ervoor gekozen BBB te blijven aanbieden.
Daar heeft de SP-fractie grote waardering voor. Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt de SP de volgende vragen:

1. Het College is bezig een BBB-voorziening voor te bereiden. Is er zicht op wanneer de voorziening in werking treedt?

2. Vanuit het oogpunt van orde en veiligheid is het niet verstandig veel vluchtelingen op één plek op te vangen. Bovendien zijn gemeenten verantwoordelijk voor de elementaire leefvoorzieningen van hun inwoners en Leiden is al van oudsher de stad van de vluchtelingen. Is het College het met de SP eens is dat opvang van vluchtelingen om deze redenen zo lokaal mogelijk moet plaatsvinden?

3. Is het College het met de SP eens dat Leiden moet optrekken met andere gemeenten die vluchtelingen blijven opvangen en zo ja, op welke manier denkt het College dit te doen?

4. Zo nee, wat is daarvan dan de reden?

Ries van Walraven, SP

Update: Ries wordt geïnterviewd door Unity TV. Het item is te zien vanaf 1m30 tot 2m19.

https://www.youtube.com/watch?v=l8k3KG-e7V0

Voor meer informatie: e-mail ries.vanwalraven@planet.nl, telefoonnummer 06-5775 6366

U bent hier