h

De beste wensen voor 2016

3 januari 2016

De beste wensen voor 2016

Het bestuur en de fractie van de Leidse SP wensen u en de uwen een heel gelukkig en gezond 2016! We hopen dat 2016 voor Leiden een goed jaar zal zijn. Wij gaan er in elk geval weer voor! We gaan verder werken aan het terugbrengen van de menselijke maat in de thuiszorg en de jeugdzorg. We gaan grote stappen zetten om Leiden groener en milieuvriendelijker te maken. En we gaan knokken tegen sloop van betaalbare woningen (zoals in de Kooi dreigt te gebeuren), en vóór renovatie en betaalbare nieuwbouw. En daarnaast gaan we weer veel interessante thema-avonden organiseren in de SPeer en daarbuiten. We hopen u bij één van die bijeenkomsten te zien!

U bent hier