h

Schriftelijke vragen SP over de aanleg van een brug op de verkeerde plaats

21 januari 2016

Schriftelijke vragen SP over de aanleg van een brug op de verkeerde plaats

Op donderdag 14 januari 2016 is er begonnen met de aanleg van een brug die het Joop Vervoornpad zou verbinden met Voetbalvereniging Roodenburg. Een oplettende toezichthouder van Tuinvereniging Ons Buiten, wat daarnaast is gelegen, vertelde de personen die het aan het aanleggen waren dat er hier helemaal geen brug stond ingetekend in de projectplannen van de Tuin van Noord.

Na het uitzoeken hiervan bleek dat de brug aan de andere kant bij Noorderlicht, tussen voetbalvereniging Roodenburg en Korfbalvereniging Pernix zou komen en men dus helemaal op een verkeerde plaats was begonnen met de aanleg.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde heeft de SP hier de volgende vragen over:

1. Wij vragen ons af hoe dit zo is gekomen? Had men een verkeerde kaart? Was het verkeerd ingetekend? Hebben de werkers niet goed de kaart bestudeerd? Bij wie ligt in deze de "fout"?

2. Wat heeft dit allemaal extra gekost? Kunt u dit specificeren?

3. Zijn deze kosten te verhalen op de aannemer, mocht daar de fout liggen?

4. Is er voor niks schade aan de natuur aangericht? Zo ja, wat is de schade (in geld), en zijn er bomen, struiken voor niets weggerooid? Is de sloot ook aangetast?

5. Gaat deze schade hersteld worden?

6. Bij het begin van de "verkeerde" aanleg is opgemerkt dat er nieuw hardhout gebruikt zou gaan worden voor de brug. Waarom gebruikt de gemeente in het kader van de duurzaamheid geen gebruikt hardhout hiervoor?

7. Is intussen de brug al op de goede plek aangelegd? Zo nee, kan er alsnog worden overgegaan op gebruikt hardhout?

 

Meer informatie bij Alexandra van den Berg, raadlid SP Leiden, telefoonnummer 06-25122322, of e-mail: volkstuintje44@gmail.com.

U bent hier