h

SP Leiden stelt vragen over werkdruk onderwijsgevenden in de regio

12 januari 2016

SP Leiden stelt vragen over werkdruk onderwijsgevenden in de regio

Steeds vaker verschijnen berichten in de media over de te hoge werkdruk voor onderwijsgevenden, zowel in het voortgezet als in het basisonderwijs. Staatsecretaris Dekker van Onderwijs en de Inspectie verwijzen naar de scholen zelf. Schoolleiders verwijzen naar het ministerie. Ries van Walraven, raadslid Onderwijs: "Al jaren vragen wij aandacht voor dit probleem. Het kan toch niet waar zijn dat het ministerie en de schoolbesturen elkaar voortdurend de Zwarte Piet toeschuiven?"

Eind vorig jaar heeft de SP aan de wethouder Onderwijs gevraagd of hij bij de scholen wilde informeren naar eventuele toegenomen werkdruk in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze vraag was gesteld naar aanleiding van berichten over hoge belasting van docenten door de invoering van passend onderwijs. De wethouder zegde toe dit te doen. Ries van Walraven:

"De SP wil graag weten of dit is gebeurd en wat de antwoorden waren. Is er veel ziekteverzuim? Zijn er burn-outgevallen? Het is ook de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en de wethouder kan op zijn minst besturen en schoolleiders hierop aanspreken."

Meer informatie: Ries van Walraven, raadslid Onderwijs, ries.vanwalraven@planet.nl ; 06-57756366

 

Schriftelijke vragen SP over werkdruk onderwijsgevenden regio Leiden

Steeds vaker verschijnen berichten in de media over de te hoge werkdruk voor onderwijsgevenden, zowel in het voortgezet als in het basisonderwijs. In het tv-programma De Monitor van 10 januari 2016 verwijzen staatsecretaris Dekker van Onderwijs en de Inspectie naar de scholen zelf. Die zijn volgens hem verantwoordelijk voor de hoge werkdruk. Schoolleiders verwijzen naar het ministerie. De SP maakt zich hier zorgen over en wil graag weten wat de mate van belasting van docenten is in deze regio.

 

1. Eind vorig jaar heeft de SP aan de wethouder Onderwijs gevraagd of hij bij de scholen wilde informeren naar eventuele toegenomen werkdruk in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze vraag was gesteld naar aanleiding van berichten over hoge belasting van docenten door de invoering van passend onderwijs. De wethouder zegde toe dit doen. Is dit inmiddels gebeurd en wat zijn de antwoorden die hij heeft ontvangen? Hoe hoog is het ziekteverzuim en zijn er veel burn-outproblemen?

 

2. De werkdruk die docenten voelen wordt voor een groot deel veroorzaakt door de hoeveelheid administratie (of 'verslaglegging' zoals de Inspectie dit liever noemt). Heeft het College een beeld van de mate van belasting van onderwijsgevenden in deze regio? Zo ja, hoe is die en zo nee, is het College van plan dit te onderzoeken? Dit geldt voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

 

3. Als blijkt dat de belasting van de docenten te hoog is in deze regio, is het College dan van plan de schoolbesturen en de schoolleiders hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

 

4. Is het College het eens met de SP dat overbelaste docenten slecht onderwijs geven en dat dit gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van de kinderen die hier opgroeien?

 

5. Is het College het eens met de SP dat grote klassen niet goed zijn voor de kwaliteit van het onderwijs? De schoolbesturen zijn hier ook verantwoordelijk voor. Het is dus niet zo dat het College volkomen machteloos hoeft te staan tegenover dit probleem. Is het College bereid de schoolbesturen hierop aan te spreken?

 

6. Is het College bereid om samen met andere gemeenten/regio's in gesprek te gaan met de staatssecretaris om de problemen aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

 

 

 

U bent hier