h

SP Leiden vraagt omwonenden Rhijnvreugd naar mening komst statushouders

9 juni 2016

SP Leiden vraagt omwonenden Rhijnvreugd naar mening komst statushouders

Op dinsdag 8 juni is een aantal bestuurs- en fractieleden bij bewoners in de omgeving van de locatie Rhijnvreugd (aan het eind van de Hoge Rijndijk, op de grens met Zoeterwoude en Leiderdorp), waar mogelijk 18 tijdelijke woonruimtes voor statushouders gebouwd zullen worden, gaan informeren wat zij hiervan vinden.

Fractievoorzitter Julian van der Kraats spreekt met bewoner in Zoeterwoude, vlakbij lokatie Rhijnvreugd

Het merendeel van de bewoners was positief. De reacties varieerden van: “Daar heb ik geen enkel probleem mee” tot “Die mensen moeten toch ook ergens wonen”.

Raadslid Han Dirks in gesprek met een bewoner van de Hoge Rijndijk

Raadslid Ries van Walraven (net niet zichtbaar) in gesprek met een bewoner van de Hoge Rijndijk.

Bij diegenen die niet thuis waren werd een foldertje met het SP-standpunt over de statushouders in de bus gedaan.

Verder is er uitleg gegeven over “de Leidse aanpak”: statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen), voormalige daklozen en ‘reguliere’ woningzoekenden kunnen aanspraak maken op de tijdelijke woonunits, die op kleine schaal en op verschillende locaties in de stad neergezet zullen worden. Door het aanbieden van deze tijdelijke woningen wordt er geen extra druk uitgeoefend op het bestaande woningenbestand. De woningvoorziening wordt gecombineerd met een inburgeringscursus, waar de statushouders zich voor 24 uur per week aan zullen committeren. Sceptische bewoners werden gewezen op de inspraakavonden van de gemeente waar zij hun eventuele grieven kunnen laten horen. Ook bestaat de mogelijkheid om als burger zitting te nemen in de klankbordgroep die dit huisvestingsproject zal begeleiden. De beslissing of er daadwerkelijk woonunits op de locatie Rhijnvreugd geplaatst zullen worden wordt op donderdag 16 juni in de gemeenteraad besproken.

U bent hier