h

Buurtwinkels zijn belangrijk!

20 juli 2016

Buurtwinkels zijn belangrijk!

In de gemeenteraad wordt er vaak gesproken over de winkelgebieden die belangrijk zijn voor de bezoekers van de stad, en er is weinig aandacht voor winkels die eigenlijk alleen door de mensen in de directe omgeving gebruikt worden. Toch zijn die juist heel belangrijk. Woordvoerder economie Antoine Theeuwen: “Met name oudere mensen hebben moeite om lange afstanden af te leggen voor hun boodschappen. En nu er steeds meer oudere mensen zijn, en de overheid ook verwacht dat ze zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, wordt het alleen maar belangrijker dat er genoeg buurtwinkels zijn”. De SP diende daarom een wijzigingsvoorstel in om meer aandacht te geven aan buurtwinkels. Dat voorstel werd door de hele gemeenteraad mede ondertekend, en werd dan ook met unanieme stemmen aangenomen.

Het voorstel dat door de SP was geschreven en door de hele raad werd ingediend, riep het college op om niet alleen bij het eigen beleid meer rekening te houden met het belang van buurtwinkels, maar daar ook bij de buurgemeentes op aan te dringen. Leiden werkt steeds meer samen met de gemeentes direct om Leiden heen, en één van de gebieden waarop nu meer wordt samengewerkt is ‘retail’.

U bent hier