h

SP Leiden ondersteunt acties Brandweer Leiden (Hollands Midden)

12 augustus 2016

SP Leiden ondersteunt acties Brandweer Leiden (Hollands Midden)

Foto: FNV / FNV Brandweeractie

Vrijdag 12 augustus voerde de beroepsbrandweer van Leiden ­Zuid en Leiden ­ Noord actie tegen de verhoging van hun pensioenleeftijd en een goede vroeg­vertrek-regeling. Zij verzamelden handtekeningen op het Stadhuisplein en bij de Hartebrugkerk.

Al meer dan een jaar wordt door vakbonden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onderhandeld over een nieuwe pensioenregeling. Er is geen overeenkomst bereikt en de onderhandelingen liggen nu stil.

De SP ondersteunt de acties waar het kan. SP Leiden roept dan ook de politiek in Leiden op om zich ook sterk te maken voor deze uitermate belangrijke brandweerlieden.

Brandweerlieden zijn dag in dag uit (vaak in 24­-uursdiensten) aan het zorgen voor de veiligheid van onze stad en het redden van mensen. Dit is fysiek en mentaal zwaar werk en vaak met gevaar voor eigen veiligheid.

De huidige afspraken voor Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) dateren uit 2006. Hierbij kon het brandweerpersoneel op 55-jarige leeftijd met pre­pensioen en zij spaarden daar zelf voor door salaris hiervoor in te leveren.

Door o.a. het verdwijnen van de levensloopregeling en de stijging van de AOW­-leeftijd moet dit worden aangepast.

Namens de werknemers voert de FNV onderhandelingen en namens de werkgevers is dit de zogeheten "Brandweerkamer" waarin alle 25 veiligheidsregio's zijn vertegenwoordigd. Zo ook de veiligheidsregio Hollands Midden, waar Leiden onder valt.

De werkgevers willen dat het brandweerpersoneel tot 62 jaar gaat doorwerken. De FNV en de werknemers willen:

  • doorwerken tot maximaal 59 jaar;
  • een fatsoenlijk en zeker pre­pensioen;
  • keuzemogelijkheid tot deeltijdwerken;
  • reparatie van het inkomensgat, het pensioengat en het AOW-gat.

Op https://www.FNV.NL/sector­en­cao/alle­sectoren/overheid/gemeenten/brandweer/actiepagina-
brandweer/ kunt u de actie ondersteunen door het formulier te ondertekenen.

 

Meer informatie bij raadslid Alexandra van den Berg, tel 06 2512 2322, of e-mail: volkstuintje44@gmail.com

U bent hier