h

Openbare ruimte binnenstad Leiden groener en duurzamer

29 september 2016

Openbare ruimte binnenstad Leiden groener en duurzamer

De komende jaren gaat de openbare ruimte van de Leidse binnenstad flink op de schop. Door onder andere de komst van een ringweg en het besluit om meer openbaar vervoer en minder auto’s door de stad te laten gaan, zal de openbare ruimte op veel plekken opnieuw ingericht kunnen en moeten worden.

Maar niet alleen de verkeersprojecten spelen een rol, ook de komst van het Singelpark is een grote verandering. Het college van Burgemeester en Wethouders stelde daarom voor om al die grote projecten te bundelen, om kosten te besparen, voor minder verkeersoverlast te zorgen én om de gemeenteraad de gelegenheid te geven om vooraf kaders vast te stellen. De SP heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt om samen met andere partijen drie voorstellen in te dienen die de openbare ruimte in de binnenstad groener en duurzamer moeten maken. De voorstellen werden met algemene stemmen aanvaard.

SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats: “Het belang van duurzaamheid en biodiversiteit wordt steeds meer onderkend. Na de mooie woorden is het nu tijd voor daden! Het eerste amendement, dat naast GroenLinks en D66 ook mede ingediend werd namens de PvdA, splitst een besluitpunt over meer groen en biodiversiteit en het aantal verkeersborden in tweeën. De borden worden dan in een apart besluitpunt genoemd, zodat beide punten elk beter tot hun recht komen. Het tweede amendement vraagt om een groene paragraaf bij raadsvoorstellen, waar van toepassing. Dat betekent dat bij raadsvoorstellen ook beschreven moet worden wat de gemeente heeft gedaan om te zorgen voor meer groen, biodiversiteit en samenwerking met omwonenden rond groen. Daardoor wordt het voor de gemeenteraad gemakkelijker om te controleren of dat ook goed is gebeurd, en komt het wat meer ‘in het systeem’ om zo te denken als de openbare ruimte opnieuw moet worden ingericht. En het derde amendement vraagt om een duurzame inrichting van de openbare ruimte. Dat betekent onder andere letten op duurzame inkoop, aandacht voor duurzame mobiliteit, enzovoorts."

 

Meer informatie bij Julian van der Kraats, telefoon 06 15042822 of e-mail jvdkraats.sp@gmail.com

U bent hier