h

Pilot: Debt? To No Debt

5 september 2016

Pilot: Debt? To No Debt

Er zijn in Nederland steeds meer mensen die schulden hebben, in vele gevallen problematische schulden waar men zonder professionele hulpverlening niet zelf uit kan komen.

Onder hen zijn veel jongeren die door deze situatie geen uitweg meer weten en zich niet meer kunnen concentreren op hun opleiding, werk en de opbouw van hun toekomst.

De SP juicht het toe dat wethouder Damen van Werk en Inkomen voor 25 jongeren van 18 tot 27 jaar een proef wil gaan starten, zodat de jongeren weer een toekomst kunnen gaan opbouwen.

Belangrijk onderdeel van deze proef is dat jongeren persoonlijk begeleid gaan worden in financiële coaching, het weer oppakken van een opleiding en een sociaal vangnet om zich heen hebben, zodat er kan worden voorkomen dat er weer nieuwe schulden worden gemaakt.

De gemeente Leiden neemt het hele schuldbedrag over en gaat met de schuldeisers, bijvoorbeeld telefoonmaatschappijen, woningcorporaties en zorgverzekeraars in onderhandeling om een bepaald bedrag van de schuld in te lossen.

De jongere heeft 15 jaar de tijd om zijn gehele schuld terug te betalen aan de gemeente, waarbij ieder jaar gekeken wordt naar het inkomen en het  aflossingsbedrag per maand.

Het deel van het bedrag wat de gemeente overhoudt aan onderhandelen met schuldeiser gaat in een fonds en daarmee worden later weer andere jongeren geholpen. De gemeente wordt daar dus niet rijker van maar helpt er weer anderen mee.

Voor de SP is dit een heel sociaal uitgangspunt, waar de jongere aan het begin van de pilot ook van op de hoogte wordt gebracht.

De SP is er ook voorstander van dat na deze 15 jaar er kwijtschelding kan komen voor het bedrag wat nog open staat. In deze periode heeft de jongere kunnen laten zien dat het gedrag is veranderd en we kunnen concluderen dat de opzet van de schuldhulpverlening “Debt? To No Debt! “ is geslaagd.

De SP zal hiervoor nog met een voorstel komen om dit te verbeteren en aan te passen.

 

Meer informatie bij raadslid Alexandra van den Berg, telefoon 06-25122322, of e-mail: volkstuintje44@gmail.com

U bent hier