h

Plannen van Teylingen zorgen voor bezorgdheid in Merenwijk

22 september 2016

Plannen van Teylingen zorgen voor bezorgdheid in Merenwijk

Foto: onbekend

Het was in 2010 dat de Leidse Merenwijk met succes in opstand kwam tegen de plannen om een jachthaven aan te leggen in de Broek en Simontjespolder. Nu, zes jaar later,  is er weer onrust ontstaan vanwege plannen van de gemeente Teylingen om het natuurgebied de Kagerzoom te ontwikkelen. In de Merenwijk zijn mensen ongerust geworden over mogelijke plannen om in het natuurgebied ten Noorden van de wijk een uitbreiding van de golfbaan toe te staan.

Aanleiding voor de onrust is een enquète die door de gemeente Teylingen gehouden wordt om een plan te maken voor de ontwikkeling van natuur- en recreatiemogelijkheden in dit gebied. Doelstelling is om het leef- en verblijfsklimaat voor inwoners te versterken en de gemeente aantrekkelijker te maken voor recreanten en toeristen.

De bewoners van de Merenwijk willen het gebied, dat gebruikt wordt om te wandelen en te fietsen en in de zomer zelfs te zwemmen, voornamelijk beschermen. Het gebied staat bekend om zijn unieke natuur en er zijn allerlei vogels te bewonderen zoals ganzen, ooievaars, zilverreigers, aalscholvers, visdiefjes en ijsvogels en er zijn zelfs bunzings gezien.

De Leidse SP heeft aan het college van Burgemeester en wethouders gevraagd om de Leidse belangen in deze te vertegenwoordigen en te beschermen. Samenwerking voor onderhoud van het gebied is prima maar we willen geen commercialisering van het gebied.

Verdere details zijn te vinden op de website van stichting Broek en Simontjespolder:

https://stichtingbroekensimontjespolder.wordpress.com/2016/09/06/enquete...

 

Meer informatie bij raadslid Antoine Theeuwen,  telefoon 071-5215130

U bent hier