h

SP vraagt om beter opruimen gedumpt grofvuil

15 september 2016

SP vraagt om beter opruimen gedumpt grofvuil

Sinds de invoering van het tarief voor het ophalen van grofvuil per 1 februari jongstleden wordt er veel grofvuil gedumpt, en dat dat sindsdien gebeurt is natuurlijk geen verrassing. De SP krijgt daar veel klachten over, die variëren van meldingen over grofvuil dat heel lang blijft staan, tot meldingen over het niet goed in behandeling nemen van klachten hierover. De gemeenteraad gaat pas eind dit jaar opnieuw in discussie over het tarief voor grofvuil, maar de SP vindt dat er in de tussentijd wel goed omgegaan moet worden met meldingen.

Foto: SP

Op vragen van de SP over hoe de gemeente dit beter gaat doen, had wethouder Laudy (VVD) een uitgebreid antwoord. De maatregelen die de komende tijd zullen worden uitgevoerd zijn:

  • Er komt een extra team bij dat zwervend grofvuil ophaalt in de wijken, het aantal teams gaat van vier naar vijf en er wordt ook in het weekend gewerkt.
  • De teams die de containers legen krijgen een rol. Deze teams hebben (nu) nog niet de middelen om los grofvuil op te halen.
  • Tot nu toe werd grofvuil nog wel eens expres niet opgehaald om de afdeling handhaving de kans te geven onderzoek te doen naar de oorsprong. Daar wordt mee gestopt.
  • Het college gaat zoeken naar manieren om het afhandelen van klachten te verbeteren.

SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats: “Het is goed dat de gemeente serieus bezig is verbetering aan te brengen in het afhandelen van klachten en we zullen ook goed in de gaten houden of dat ook echt tot resultaten leidt. Ook kijken we erg uit naar de discussie over het grofvuiltarief. Natuurlijk kost het ophalen van grofvuil geld en dat moet je op de een of andere manier met zijn allen betalen, maar met het tarief van 30 euro creëert de gemeente zijn eigen probleem”. 

U bent hier