h

SP wil regionale samenwerking op basis van vertrouwen

5 september 2016

SP wil regionale samenwerking op basis van vertrouwen

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een regionale toekomstvisie voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Bedoeling is om meer samen op te trekken in het oplossen van bestuurlijke zaken. Zo zijn er onlangs al afspraken gemaakt om de hoeveelheid winkelruimte te verminderen en wordt er  steeds meer samengewerkt op het gebied van Zorg en Sociale Zaken.

De SP is voorstander van meer samenwerking, maar dan wel op een goede manier. Dat wil zeggen op basis van vertrouwen en met een gemeenschappelijke doelstelling waarbij ruimte gelaten wordt voor lokale participatie en belangenafweging. Tijdens de bespreking van de Retailvisie was het de SP een doorn in het oog dat al op detailniveau was afgesproken welke winkelstraat wel en welke niet tot de nieuwe detailhandel-structuur zou gaan behoren. Dat leidde tot aardig wat onrust. Tal van winkeliers kwamen verhaal halen omdat zij niet buitengesloten wilden worden, en nadelige gevolgen voor zichzelf en hun collega’s zagen omdat ze met hun winkels buiten de structuurvisie vielen.

Tijdens het politieke debat bleek echter dat er geen ruimte was om iets te veranderen omdat dan alle andere gemeenten ook weer opnieuw zouden willen onderhandelen en alles weer opnieuw afgesproken zou moeten worden. De SP heeft het college toen het advies gegeven dat ze de afspraken op hoofdlijnen had moeten maken, iedere gemeente had gewoon de belofte moeten doen om het benodigde aantal m2 meters winkelruimte te verminderen zonder al meteen in steen te beitelen waar dat dan precies zou moeten plaatsvinden. Dat had ruimte gelaten voor lokale discussie en besluitvorming in overleg met de winkeliers zelf.

Om niet weer in zo’n “slikken of stikken” constructie terecht te komen dient de SP nu een motie in om afspraken op hoofdlijnen te maken en om lokale participatie en belangenafweging in stand te houden.

SP-raadslid Antoine Theeuwen: “Dat is hoe je samenwerkt, op basis van vertrouwen, waarbij je elkaar de ruimte geeft om het binnen de gemeente netjes en goed samen met de mensen van je dorp of stad te regelen. Alles helemaal vasttimmeren en elkaar het mes op de keel zetten doe je alleen maar als je elkaar niet vertrouwt”.

De uitgangspunten voor de regionale samenwerking worden in de gemeenteraad van 8 september besproken en vastgesteld.

Meer informatie bij Antoine Theeuwen, tel 071-5215130 of e-mail: antoine.theeuwen@gmail.com

U bent hier