h

Natalie Wanga terug in de raad voor Leidse SP

24 oktober 2016

Natalie Wanga terug in de raad voor Leidse SP

Foto: SP

Op 10 november a.s. keert Natalie Wanga terug als raadslid. Zij is volledig hersteld en heeft er heel veel zin in. Haar tijdelijke vervanger Antoine Theeuwen blijft bij de SP-fractie als duolid. Dat betekent dat hij het woord blijft voeren namens de SP in de commissievergaderingen, maar niet meer in de raadsvergadering.

Wanga gaat verder in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Daar heeft de SP nu één raadslid
zitten, fractievoorzitter Julian van der Kraats. Van der Kraats blijft woordvoerder voor alles dat met
verkeer en vervoer, veiligheid en bestuur en dienstverlening te maken heeft. Wanga zal de onderwerpen leefbaarheid en omgevingskwaliteit, duurzaamheid en milieu op zich nemen. De commissie Werk en Inkomen, met daarin raadslid Alexandra van den Berg en duolid Antoine Theeuwen blijft daarmee ongewijzigd.

Wanga: “Ik ben ontzettend blij dat ik weer gezond ben en me weer helemaal in kan zetten voor de SP,
daar heb ik heel erg naar uitgekeken. Ik ga nu verder in een andere commissie dan die ik eerder deed, om op die manier de continuïteit van de rijdende trein in de fractie te garanderen. Ik krijg dan ook de gelegenheid om met een frisse blik een bijdrage te leveren aan de thema’s bij Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Er is gelukkig genoeg te doen! Bij deze wil ik ook het college, mijn collega-raadsleden,
leden van de griffie en vele anderen die belangstelling hebben getoond tijdens mijn  afwezigheid van harte bedanken voor hun aandacht en aanmoedigingen. En natuurlijk aan Antoine Theeuwen en Alexandra van den Berg voor hun fantastische inzet tijdens mijn afwezigheid.”

Meer informatie bij fractievoorzitter Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel 06-15042822

U bent hier