h

Schriftelijke vragen SP over gemalen autobanden op kunstgrasvelden

7 oktober 2016

Schriftelijke vragen SP over gemalen autobanden op kunstgrasvelden

De SP-fractie heeft met ongerustheid kennisgenomen van de uitzending van Zembla op 5 oktober 2016. Hierin werd gesteld dat 90% van de kunstgrasvelden in Nederland gemalen autobanden bevat waarin meerdere zwaar kankerverwekkende stoffen zitten. Inmiddels overleggen gemeenten met het RIVM en er wordt meer onderzoek verricht naar eventueel schadelijke gevolgen van deze stoffen.

De SP stelt daarom de volgende vragen:

  1. Is het College het eens met de SP dat het spelen op kankerverwekkend materiaal zeer gevaarlijk kan zijn?
  2. Ligt dit materiaal, gemalen autobanden, ook op de Leidse kunstgrasvelden?
  3. Zo ja, is het College van plan het materiaal, gemalen autobanden, uit voorzorg te vervangen?
  4. Zo nee, waarom niet?
  5. Is het College bereid de clubs die het betreft hierover voor te lichten en in gesprek met hen te gaan als zij dat willen?

Luister hier naar het interview met Ries van Walraven bij Unity FM.

Meer informatie bij raadslid Ries van Walraven, tel 06 57756366, e-mail ries.vanwalraven@planet.nl

U bent hier