h

“De muur tussen patiënt en zorgverlener moet verdwijnen!”

31 januari 2017

“De muur tussen patiënt en zorgverlener moet verdwijnen!”

Op dinsdag 24 januari organiseerde de SP een informatiebijeenkomst over het Nationaal Zorgfonds in het Huis van de Buurt De Kooi in Leiden. Ondanks de dichte mist die ‘s avonds plotseling de kop opstak waren er desondanks toch veertig - zeer betrokken en verontwaardigde - bezoekers in de zaal. Het thema van de avond was dan ook: ‘Wat is er allemaal mis met het huidige zorgsysteem en hoe gaat het Nationaal Zorgfonds dit oplossen?’

Over de huidige misstanden hadden de bezoekers meer dan genoeg te vertellen. Als sprekers waren Walter Schrader, huisarts in Leiden, Niels van Fulpen, fysiotherapeut in Wassenaar en Tweede Kamerlid voor de SP (en oud-huisarts) Henk van Gerven uitgenodigd.

De avond werd geleid door Leendert Beekman van Unity FM en TV West. De twee zorgverleners hadden ook heel wat huiveringwekkende verhalen te vertellen over de gevolgen van de marktwerking in de zorg. Beiden hebben ruime ervaring met zorgmijders - mensen die van extra zorg, na doorverwijzing van de huisarts, afzien omdat ze deze simpelweg niet kunnen betalen. In heel Nederland zijn er inmiddels honderdduizenden mensen die structureel in de schulden zitten omdat ze de zorgkosten niet kunnen betalen.

Naast de hoge financiële kosten voor de burgers benoemde Walter Schrader de bureaucratische muur tussen de zorgverlener en de patiënt als een groot probleem. Het maakt dat je je werk als arts haast onmogelijk nog goed kunt doen. Tijdens het gesprek met de patiënt moet een huisarts op de computer allerlei zaken registreren voor de zorgverzekeraars, waardoor oogcontact met de patiënt niet mogelijk is. Hij pleitte voor de terugkeer van een warm, menselijk contact in de spreekkamer. Niet alleen is dit veel prettiger voor beide partijen, het levert uiteindelijk ook geld op!

Walter Schrader is een eigengereide man, hij heeft de laatste jaren wel gewoon zijn praktijk gevoerd zoals hij dat gewend is, op de ‘warme manier’. Hij heeft uitgerekend dat deze methode jaarlijks 200 euro per patiënt oplevert, omdat hij door gewoon goed te luisteren betere zorg kan bieden aan zijn patiënten.

Ook Niels van Fulpen weet dat je, als je meer investeert aan het begin van de zorg, uiteindelijk kosten kunt besparen. Vaak worden hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een steunkous, nu niet vergoed uit het basispakket. Hulpbehoevende mensen worden vervolgens doorverwezen naar een verpleeghuis, waarvan de kosten uiteraard véle malen hoger zijn! Ook vertelde Niels dat zorgprofessionals zich in het huidige systeem helemaal kapot werken om aan alle eisen te voldoen, maar het treurige is dat je wordt afgerekend op je administratie. Als je administratie voor de zorgverzekeraars op orde is ben je voor de autoriteiten een goede zorgprofessional, niet als je goede zorg levert!

Henk van Gerven rekende voor dat de 200 euro besparing per patiënt die Walter Schrader noemde, op de Nederlandse bevolking van 17 miljoen mensen dus een bedrag van 3,4 miljard kan opleveren! Daarnaast zal het afschaffen van de drieënveertig zorgverzekeraars die we nu in Nederland hebben leiden tot meer geld dat daadwerkelijk aan de zorg kan worden besteed, in plaats van dat deze organisaties het oppotten of uitgeven aan reclames en hoge salarissen voor hun topmannen. De perverse prikkel die ziekenhuizen er nu tot verleidt om meer operaties uit te voeren omdat ze per handeling worden betaald, zal worden afgeschaft. Ziekenhuizen zullen weer een budget krijgen vanuit het Nationaal Zorgfonds, dat geleid gaat worden door zorgprofessionals.

Ook patiënten-belangenverenigingen zullen inspraak krijgen in het fonds. En zo gaat het Nationaal Zorgfonds zorgen voor goede, betaalbare zorg voor iedereen in Nederland.

Henk van Gerven: “Slechts negen maanden na de start van onze campagne voor het Nationaal Zorgfonds willen alle politieke partijen het eigen risico in de zorg afschaffen of verlagen. Alleen de VVD en D66 willen dit niet. 80% van de mensen in Nederland vindt het Nationaal Zorgfonds een goed plan. We hebben een meerderheid van 76 kamerleden nodig in de Tweede Kamer en 38 senatoren in de Eerste Kamer. Helpt u ons mee hen te overtuigen?”

De aanwezigen kregen ruime gelegenheid om vragen te stellen.

Het Zorgfonds-materiaal trok de aandacht, en diegenen die nog geen ondersteuning hadden achtergelaten, tekenden daar alsnog voor.

De foto's in dit artikel zijn van Robert Steenbergen

Voor meer informatie over het Nationaal Zorgfonds, zie: www.nationaalzorgfonds.nl.

U bent hier