h

Schaatsen op ijs in plaats van skeeleren op beton

22 februari 2017

Schaatsen op ijs in plaats van skeeleren op beton

De Leidse SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Leidse college over de plannen van de Warmondse IJsclub om in de gemeente Teylingen een nieuwe skeelerbaan aan te leggen ter waarde van 3 ton.

Dit is onbegrijpelijk in het licht van de regionaal gedragen wens van alle ijsclubs om een nieuwe ijshal aan te bouwen. Antoine Theeuwen, duo-raadslid van de SP: “Waarom nu investeren in skeeleren op beton terwijl alle ijsverenigingen willen schaatsen op ijs?”

In het Leidsch Dagblad van 21 februari laat de voorzitter van de IJshal Leiden nog weten dat hij vindt dat gemeenten uit de regio moeten meebetalen, met het uiteindelijke doel om een 333-meter ijsbaan aan te kunnen leggen. Het aanleggen van een nieuwe ijshal werd onlangs door de gemeenteraad op de lange baan geschoven omdat er onvoldoende geld is.

De Leidse SP is van mening dat er een betere afstemming zou moeten komen over het regionale gebruik van sportvoorzieningen. Zo ligt er een prachtige skeelerbaan in de gemeente Leiderdorp naast de A4 op nog geen 10 km afstand waar de Warmondse IJsvereniging nu een nieuwe baan wil aanleggen.

Foto: Joop van Hout / Luchtfotografie Rijkswaterstaat, http://foto.ijssportleiderdorp.nl/#!album-2

Theeuwen: “Sportfaciliteiten moeten beter gedeeld worden. We hebben nu het probleem dat er teveel voetbalvelden zijn en niet genoeg voetballers, teveel tennisbanen en niet genoeg tennissers en dadelijk 2 skeelerbanen te dicht bij elkaar en geen ijsbaan”.

De SP heeft het Leidse college gevraagd om in het kader van regionale samenwerking in overleg te treden met zowel de gemeente Teylingen als de Warmondse IJsclub om te zien of er niet een mogelijkheid is het geld, wat nu dreigt te worden uitgegeven aan een overbodige skeelerbaan, te investeren in een broodnodige ijsbaan.

Meer informatie bij Antoine Theeuwen, 071-5215130

U bent hier