h

Politiek café met Ries van Walraven: "SP en integratie"

13 april 2017

Politiek café met Ries van Walraven: "SP en integratie"

Foto: SP / leiden.sp.nl

Op vrijdag 26 mei, vanaf 20.00 uur, spreekt taaldocent en raadslid Ries van Walraven in het politiek café van SP Leiden over het onderwerp 'SP en integratie'.

Met het publiek zal Ries ingaan op actuele vragen als: Wat is er mis met de inburgeringsexamens in Nederland? Wanneer is iemand ingeburgerd en wat is hiervoor nodig? Is er een verschil tussen 'echte' vluchtelingen en 'economische' vluchtelingen? Hoe zou Nederland in de komende jaren moeten omgaan met migratie? Wordt er in ons land gediscrimineerd en zo ja, wat doen we hieraan? Hoe moeten we omgaan met de kinderen en kindskinderen van migranten? Wat is 'de Leidse aanpak'?

Ries werkt vanaf 2002 als docente Nederlands als Tweede Taal. Zij heeft ervaring met cursisten uit alle delen van de wereld en is iedere keer weer verrast door de hartelijkheid en de vrijgevigheid van deze mensen. De manier waarop er in Nederland wordt omgegaan met vreemdelingen was voor haar een reden om lid te worden van de SP. Sinds 2014 zit ze voor de partij in de Leidse gemeenteraad en de raadscommissie Onderwijs en Samenleving.

'De multiculturele samenleving is volgens sommigen mislukt. Feit is dat we allang samenleven en dat gaat over het algemeen goed.' (Maarten van Rossem)

Kom van gedachten wisselen met ons Leidse raadslid! Iedereen is welkom op vrijdag 26 mei. Om 19.30 uur gaat de zaal open en staat de koffie klaar in partijpand De SPeer, Marnixstraat 18, Leiden.

U bent hier