h

Ontwikkeling Humanitiescampus: update

30 juni 2017

Ontwikkeling Humanitiescampus: update

Afgelopen dinsdag 27 juni jl. heeft de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling zich uitgesproken over de plannen van de Universiteit Leiden voor de herontwikkeling van het Wittesingel-Doelencomplex (WSD) en het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders voor het vervolgproces.

Hoewel alle partijen vinden dat het proces onder leiding van de universiteit tot nu toe niet goed is gegaan, verbinden zij er, met uitzondering van de SP en Partij voor de Dieren, geen consequenties aan. Kritiekloos worden de eisen van de universiteit geaccepteerd door een ruime meerderheid in de gemeenteraad. Tot ongenoegen van de SP rest voor de bewoners van het Doelencomplex slechts een zoektocht naar ‘een individuele maatwerk oplossing’, omdat hun huidige woning gesloopt zal gaan worden.

De bespreking in de raadscommissie is erg eenzijdig verlopen: voor de bewoners van het Doelencomplex moet een andere woning gevonden worden in het centrum van Leiden. Het belabberde proces tot nu toe wordt met de mantel der liefde toegedekt door alle partijen, met uitzondering van de SP en Partij voor de Dieren. Belangen van huurders en hun woningcorporatie moeten wijken voor de ambities van de universiteit. SP-raadslid Han Dirks: ‘Het lijkt er sterk op dat voor de universiteit andere regels gelden in deze stad, dan voor andere mensen en organisaties’.

SP alternatief
De SP zou graag gezien dat partijen consequenties trekken uit de wijze waarop het proces om te komen tot een stedenbouwkundig plan tot nu toe is verlopen. Er zijn voldoende alternatieven aangedragen maar de universiteit heeft vooralsnog niet thuis gegeven. Het college heeft inmiddels de regie over het proces van de universiteit overgenomen. Normaal gesproken doet het stadsbestuur dan een stapje terug in het proces, om vanuit een andere invalshoek alsnog te komen tot een gedragen plan met alle betrokkenen. Het college en de raad kiezen daar nu niet voor.

De SP heeft juist gepleit om het uitgangspunt voor het proces bij het Wittesingel-Doelencomplex om te draaien. Namelijk het ontwikkelen van een stedenbouwkundig plan waarbij de universiteit een nieuw gebouw kan ontwikkelen voor onderwijs en onderzoek, maar waarbij de woningen van het Doelencomplex blijven staan. Dit alternatief heeft geen steun gekregen van een meerderheid van raadsleden. SP-raadslid Han Dirks: ‘De partijen in de gemeenteraad die zich anders veelvuldig roeren waar het gaat om zorgvuldige besluitvormingsprocessen en de betrokkenheid van inwoners, staan nu pal voor de belangen van de universiteit. Dat is een wrange constatering.’

Tot besluit
Ondanks dat het debat in de raadscommissie niet naar de wens is verlopen, zal de SP zich geconfronteerd met deze realiteit blijven inzetten om te komen tot een uitkomst die voor alle betrokken partijen, specifiek de huurders van het Doelencomplex, dragelijk is. De bewoners van het Doelencomplex mogen niet ‘de dupe’ worden van de vastgoedontwikkelingen en ambities van de universiteit.

Zie ook Unity en het interview met SP-raadslid Han Dirks.

U bent hier