h

SP stelt vragen over praktijk-verkeersexamen basisscholen

17 juni 2017

SP stelt vragen over praktijk-verkeersexamen basisscholen

"Tijdens het Veilig Verkeer Nederland (VVN praktisch Verkeersexamen) wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer." Over de uitvoering van dit praktijkexamen heeft de SP vragen aan het College van B&W gesteld.

"Basisschoolkinderen (groep 6 of 7) doen hun verkeerservaring op in een aantal vaste routes (naar school, naar vriendjes). Ze zijn te weinig ervaren en fysiek nog niet in staat in een geheel nieuwe omgeving hun verkeerskennis toe te passen. De route van het VVN praktisch Verkeersexamen gaat daarom door de eigen woonomgeving van de kinderen.
Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. Alleen op een goedgekeurde fiets mogen zij aan het examen deelnemen. Langs de route staan vrijwilligers die - aan de hand van een controlelijst - beoordelen of de leerlingen goed handelen."

Deze tekst komt van de website van Veilig Verkeer Nederland en lijkt zo te lezen een goede methode. Grof geschat zijn er zo'n 1000 leerlingen per schooljaar in Leiden die dit examen afleggen.

Echter, de SP heeft recent bericht ontvangen van een school die totaal niet tevreden is over het praktijk verkeersexamen van mei jl. Leerlingen van het ROC Leiden hebben dit praktijkexamen voorbereid, uitgevoerd en (nog niet) afgesloten.

Zo was het mailverkeer ronduit slecht, was er weinig respons en waren er geen goede afspraken, de fietsen zijn niet gecontroleerd op veiligheid en er werden zomaar "OK" stickers opgeplakt.

Onderweg was soms niet duidelijk welke kant de leerlingen op moesten, omdat de leerlingen van het ROC niet goed op zaten te letten. Het blijkt dat leerlingen zelfs de verkeerde straat zijn ingestuurd.

Binnen een aantal dagen (examen was 18 mei 2017) zouden de resultaten van de leerlingen binnen zijn, echter nu ( 15 juni 2017 ) zijn die er nog niet.

Al met al genoeg reden voor de SP om daar vragen over te stellen aan het College van B&W.

1. Is de gemeente bekend met het feit dat het ROC dit verkeersexamen organiseert?

2. Heeft de gemeente dit gedelegeerd aan het ROC?

3. Is het college het met de SP eens dat het ROC in dit geval niet goed gepresteerd heeft?

4. Neemt het ROC bij alle basisscholen in Leiden dit verkeersexamen af? Of zijn er basisscholen waarbij een andere instantie dit doet?

5. Zijn er meer aanwijzingen dat dit examen niet goed is georganiseerd?

6. Is het college bereid om met het ROC hierover in gesprek te gaan?

7. Zijn er evaluaties beschikbaar over het verkeersexamen van de basisscholen in Leiden?

Meer informatie bij SP-raadslid Alexandra van den Berg: telefoon 06-251 223 22

U bent hier