h

Besmetting Waterspeelplaatsen Tuin van Noord

5 juli 2017

Besmetting Waterspeelplaatsen Tuin van Noord

Bezorgde ouders hebben de afgelopen dagen de Leidse SP gealarmeerd over ernstige huiduitslag bij hun kinderen nadat ze in de waterspeelplaatsen in de Tuin van Noord zijn geweest. Deze was zo ernstig dat de getroffen kinderen een paar dagen niet naar school konden.

Artsen hebben geconstateerd dat het hier gaat om een besmetting met de platworm. De ouders hebben ook contact gehad met de GGD Hollands Midden en het gaat hoogstwaarschijnlijk om een wormsoort die in de bloedvaten van verschillende eenden- en ganzensoorten leeft. De larfjes kunnen door de menselijke huid dringen en de zogenaamde zwemmersjeuk veroorzaken. Niet alleen zijn de ouders bezorgd om de besmetting maar ze zijn ook ontevreden over hoe de melding aan de gemeente en nadere informatievoorziening van de gemeente hierover is verlopen.

De Tuin van Noord is een samenvoeging van het Noorderpark, de sportvelden van Roodenburg en Pernix, de schooltuinen en het volkstuinencomplex Ons Buiten. Het park verbindt de Merenwijk met het Kooiplein en Nieuw Leyden. Kortom: een prachtig stuk Leiden met veel water en groen. Op de gemeentewebsite staat dit park ook uitgebreid beschreven én met de vermelding van de waterspeelplaatsen.

Natalie Wanga, raadslid leefbaarheid, omgevingskwaliteit, milieu en duurzaamheid heeft naar aanleiding hiervan haar zorgen gedeeld met het college van Burgemeester en Wethouders.

'De bewoners hebben aangegeven dat pas één dag na hun melding een bord met het zwemverbod is geplaatst. De gemeente heeft een bewoner geïnformeerd dat de vermelde reden ‘blauwalg’ op het bord al voldoende te vinden. De SP wil van de gemeente weten of dit alles klopt en wat de redenen hiervan zijn,' aldus Wanga.

Verder stelt ze vragen aan het college over het lang uitblijven van antwoorden door de gemeente op meldingen, over wat voor soort controles en testen er worden uitgevoerd in de toegewezen zwemwateren en hoe vaak deze uitgevoerd worden.

'Opvallend is dat, in tegenstelling tot onze gemeentewebsite, deze waterspeelplaatsen van de Tuin van Noord niet voorkomen op de website www.zwemwater.nl. Dit is een website van, onder andere, Rijkswaterstaat en geeft aan in welke wateren het is toegestaan om te zwemmen.”

Ook wil de SP erachter komen of het vroegtijdig baggeren in deze waterspeelplaatsen gevolgen had voor de platworm-uitbraak en eventueel andere ziekten.

'De SP wil duidelijkheid over de manier en de snelheid waarop de gemeente communiceert over dit soort zwemverboden. Vooral in de komende zomermaanden is het heel belangrijk dat bewoners van Leiden en daarbuiten heel goed op de hoogte zijn van veilig zwemwater in onze mooie stad.'

Voor meer informatie: Natalie Wanga 06- 472 131 23

U bent hier