h

SP Leiden presenteert ambitieuze kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen

23 december 2017

SP Leiden presenteert ambitieuze kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen

Vandaag maakt de SP Leiden haar kandidaten bekend voor de Leidse gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De lijst wordt aangevoerd door de ervaren Antoine Theeuwen.

Theeuwen is enorm gemotiveerd om de lijst aan te voeren: “Ik denk ook dat het hard nodig is dat de SP in Leiden een flink stempel op de politiek blijft drukken. Den Haag is nu rechts en liberaal, in Leiden houden we het sociaal” “We willen dat Leiden een sociale stad is, met goede zorg voor eenieder die dat nodig heeft, een ruimhartig minimabeleid zodat we in onze stad geen armoede hebben. We willen dat er meer sociale en betaalbare huurwoningen komen en investeren in de toekomst door om te schakelen op schone energie en dat met behoud van onze huidige natuur.”

Ries van Walraven, nummer 2, is momenteel in de raad verantwoordelijk voor onderwijs en samenleving. Hier heeft zij zich de afgelopen jaren hard ingezet voor goede zorg in Leiden. Ook heeft ze zich hard gemaakt voor taalonderwijs voor statushouders, zodat zij zo snel mogelijk kunnen integreren in de Nederlandse maatschappij.

Hoogste nieuwkomer, 3, op de lijst is Thomas van Halm, momenteel duo-raadslid en student “Political Culture and National Identities”. In de raad heeft hij met name gestreden om sport voor alle Leidenaren beschikbaar te houden. Tevens is hij lang contactpersoon geweest van ROOD Leiden,
waarmee hij zich onder andere heeft ingezet om een tegengeluid te laten horen tegen de haatbrieven naar Leidse moskeeën.

Plaats vier wordt bezet door Sander Sauvé, de voorzitter van SP Leiden. Na al een paar jaar te hebben bewezen over uitstekende leiderschapskwaliteiten te beschikken is hij nu vastberaden om deze in te zetten om Leiden te verbeteren!

De top vijf wordt voltooid door Ton Rovers, student Politieke Filosofie en aanstormend talent van de Leidse SP. Met ROOD Leiden, de jongerenafdeling van SP Leiden, heeft hij zich ingezet voor Leidse
MBO-studenten en actie gevoerd tegen huisjesmelkers. Met Rovers en Van Halm zet de SP dus twee jongeren bovenaan haar lijst, waardoor jongeren de komende jaren een duidelijke stem hebben in de Leidse politiek.

De lijst brengt dus ervaring en jong talent samen, waardoor de SP Leiden de komende jaren vol energie kan strijden voor een socialer Leiden!

De volledige kandidatenlijst van de SP Leiden:
1. Antoine Theeuwen
2. Ries van Walraven
3. Thomas van Halm
4. Sander Sauvé
5. Ton Rovers
6. Han Dirks
7. Julian van der Kraats
8. Stephanie van Beukering
9. Alexandra van den Berg
10. Paul Day
11. Dirk van den Berg
12. Klawa Koppenol
13. Ruben Verhasselt
14. Inez Staarink
15. Bart van der Steen
16. Eva de Leeuw
17. Thijs Coppus
18. Mirjam Kervers
19. Mostafa Lahlafi
20. Maria Veldhuis
21. Jacques Bik
22. Martine Marijt
23. Gregory Byshenk
24. Liz Williams
25. Daphne Blokdijk
26. Jasper Maassen
27. Paul Ulenbelt
28. Cor Vergeer
29. Fenna Vergeer
30. Roos van Gelderen

Van de huidige raadsleden staan Julian van der Kraats en Han Dirks op eigen verzoek op een lagere plaats, en staat Natalie Wanga op eigen verzoek niet meer op de lijst.

Ook Roos van Gelderen heeft aangegeven niet meer als wethouder beschikbaar te zijn. De Leidse SP is er trots op dat zij als lijstduwer op de lijst staat. 

U bent hier