h

Campagneteam op bezoek bij DZB Leiden

9 februari 2018

Campagneteam op bezoek bij DZB Leiden

Gisteren waren Ton Rovers en Thomas van Halm van het SP-campagneteam op bezoek bij DZB Leiden. Daar gingen ze in gesprek over de projecten JA, JA+ en JAS. Deze projecten helpen respectievelijk jongeren, uitkeringsgerechtigden en statushouders aan werk in Leiden en andere
regiogemeenten. Voor de SP zijn dit heel erg belangrijke projecten die ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt om mee te doen in Leiden, waarbij het voor sommige groepen uitdagender is om werk te vinden.

Dit terwijl werk veel voldoening geeft en ervoor zorgt dat iemand zijn leven zelf meer kan inrichten en meer betrokken kan worden bij het leven in
Leiden. Deze projecten helpen jongeren en statushouders verder op een positieve manier, niet door middel van intimidatie en druk zoals in andere gemeenten soms wel gebeurt, maar die wat de SP betreft niet werken.
Het gaat goed met alle drie de projecten, het lukt DZB goed om deze groepen aan het werk te helpen, waarbij een persoonlijke een menswaardige aanpak voorop staat. Vanuit de landelijke politiek wordt echter veel tijdsdruk gegeven aan statushouders om snel te integreren en binnen korte tijd in te burgeren en aan het werk te gaan. De realiteit is wat de SP betreft heel anders.

Deze mensen komen vaak in Nederland terecht met een heftige voorgeschiedenis waarbij er ook vaak onduidelijkheden zijn over de vooropleiding en hoe dit kan worden vergeleken met Nederlandse opleidingen. Het is een complexe zaak om mensen aan het werk te helpen,
iedereen wil het maar voor sommigen is dit uitdagender. De SP vindt dan ook dat deze mensen meer tijd moeten krijgen om de taal te leren en in te burgeren, aandacht voor deze mensen en de menselijke behandeling vindt de SP dan ook vele malen belangrijker dan de snelheid (en onzorgvuldigheid daarbij) waarop gestuurd wordt vanuit de landelijke politiek.

Leiden doet dat gelukkig anders en de SP strijdt ervoor om dit zo te behouden. De SP heeft Jos Valk van project JA, JA+ en JAS ook het partijprogramma overhandigd om te laten zien dat de SP deze projecten ook de komende vier jaar zal blijven steunen.

Foto: SP

U bent hier