h

SP: geen milieu-onvriendelijk kunstgras in Leiden!

24 juni 2018

SP: geen milieu-onvriendelijk kunstgras in Leiden!

Leiden is de stad met het hoogste percentage fijnstof van Nederland. *)  Dat was al reden voor de SP om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Met verschillende moties probeerde de SP-fractie in de raad van 21 juni de komst van een kunstgrasveld in het Morskwartier tegen te houden en kunstgras te compenseren door groen, maar het was tevergeefs.

Partij Sleutelstad diende een motie in waarbij het college gevraagd werd een
andere, nieuwe vorm van kunstgras te gebruiken die milieuvriendelijk is. Dit
nieuwe type kunstgras bestaat voor 96% uit natuurlijk gras en is van goede
kwaliteit. Op verschillende plaatsen in Nederland is dit type al in gebruik
genomen en is men er tevreden over. De SP steunde deze motie.
Ries van Walraven, woordvoerster Sport:"Ik vroeg de wethouder waarom hij het verhaal van Partij Sleutelstad niet overtuigend vond. Ik kreeg daar geen duidelijk antwoord op. Nu ga ik een schriftelijke (technische) vraag aan het college stellen. Ik hoop dat ik dan een inhoudelijk antwoord krijg."

Toch is Ries van Walraven niet ontevreden. "In de vorige collegeperiode hadden wij de kwestie kunstgras al aangekaart, maar daar werd alleen schamper op gereageerd. Ik had toen ook GroenLinks aan mijn kant. Maar nu staat kunstgras op de kaart en is het duidelijk dat de discussie hierover in volle gang is. En het lijkt me een goed idee om omwonenden en andere mensen in de stad eens te vragen wat zij van kunstgras vinden."

*) Artikel Financieele Dagblad, 2 mei 2018

https://sleutelstad.nl/luisteren/

Meer informatie bij Ries van Walraven, e-mail ries.vanwalraven@planet.nl,
telefoon 06-57756366.

U bent hier