h

Zorgen over luchtkwaliteit in Leiden

5 juni 2018

Zorgen over luchtkwaliteit in Leiden

De SP Leiden heeft schriftelijke vragen gesteld over de luchtkwaliteit in Leiden. Uit een artikel in Het Financieele Dagblad bleek dat Leiden de hoogste concentratie fijnstof heeft in Nederland.

Volgens de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) moet de concentratie fijnstof in de lucht niet hoger zijn dan 10 microgram per kubieke meter. In Leiden is de concentratie 17 microgram per kubieke meter, bijna twee keer zo hoog.

Duo-raadslid Sander Sauvé, woordvoerder op dit onderwerp: ‘Het College heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. De hoge concentratie fijnstof staat haaks op deze ambities. Bovendien is een hoge concentratie fijnstof bewezen slecht voor de gezondheid van mensen. Hier moet zo snel mogelijk iets aan gedaan worden.’

De SP heeft daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld:

  1. Is het College bekend met het artikel uit Het Financieele Dagblad van 2 mei 2018?
  2. Hoe verklaart het college de grote concentratie fijnstof in Leiden?
  3. Is het College het met de SP eens dat deze hoge concentratie fijnstof haaks staat op de doelstellingen die het College heeft op het gebied van duurzaamheid en gezondheid?
  4. Welke maatregelen wil het College nemen om de concentratie fijnstof te brengen naar de normconcentratie van 10 microgram per kubieke meter?

Meer informatie bij Sander Sauvé, s.sauve@gemeenteraadleiden.nl en 06-3073 1040.

U bent hier