h

Bed, Bad en Brood in Leiden moet blijven!

11 september 2018

Bed, Bad en Brood in Leiden moet blijven!

Bed, Bad en Brood in Leiden moet blijven!

 

De SP is voorstander van de Bed, Bad- en  Broodvoorziening (BBB) zoals die door de SP-wethouder Roos van Gelderen is ingericht. Op 30 augustus is dit onderwerp in de commissie Onderwijs en Samenleving besproken. De VVD wil er namelijk het liefst vanaf. Ries van Walraven, raadslid Zorg en Welzijn: "Het gaat om de menselijke waardigheid. Niemand slaapt in Leiden op straat!"

 

De landelijke regering wil in plaats van BBB acht landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Dat zijn grootschalige voorzieningen waarin mensen zonder verblijfsvergunning die zijn uitgeprocedeerd tijdelijk worden opgevangen. Als de mensen niet meewerken in de uitzettingsprocedure kunnen ze na veertien dagen op straat gezet worden. De SP vindt dit onmenselijk.

 

Samen met de Christen Unie dient de SP een motie in waarin wordt gevraagd aan het college te lobbyen bij de regering voor een kleinschalige LVV volgens de Leidse aanpak, dus met goede begeleiding van de mensen die er verblijven.

 

Ries van Walraven: "We zitten niet te wachten op een grootschalige uitzetfabriek waarin geen rekening wordt gehouden met de menselijke maat. Gelukkig zijn de meeste partijen in Leiden het met ons eens!"

 

Meer informatie bij Ries van Walraven, e-mail ries.vanwalraven@planet.nl, telefoon 06-57756366.

U bent hier