h

Interview Sleutelstad Radio over het lot van Leiden Helpt

13 september 2018

Interview Sleutelstad Radio over het lot van Leiden Helpt

Afgelopen maandag werd Raadslid Werk en Middelen Thomas van Halm geïnterviewd door Sleutelstad Radio over de gestelde Schriftelijke vragen van de SP en de Partij voor de Dieren die gaan over de toekomst van Leiden Helpt.

Een aantal weken geleden inmiddels, werd er bekendgemaakt dat de subsidie die Stichting Leiden Helpt ontving vanuit de gemeente vanaf juli 2019 officieel wordt stopgezet. Hiermee komt er een einde aan de 3-jarige subsidie die de stichting ontving van de gemeente om in de huurkosten te voorzien van hun pand. Hoewel deze periode nu inderdaad voorbij is, vinden de SP en de PvdD dit onvoldoende reden om de hulp richting Leiden Helpt in zijn geheel op te heffen. Thomas van Halm: “Leiden Helpt is ontzettend nodig in deze stad, als je ziet hoeveel deze stichting doet en hoeveel mensen er vervolgens gebruik van maken is dit best wel onbegrijpelijk. Het gaat om een relatief klein bedrag, waarbij een stichting in leven wordt gehouden die niet geheel in de eigen kosten kan voorzien, maar wel enorm veel mensen in armoede helpt. Dat Leiden Helpt geen solide verdienmodel heeft is absoluut niet verassend. Zij helpen namelijk gratis mensen die heel moeilijk kunnen rondkomen, daar valt niet op te verdienen. Juist dit soort initiatieven zijn goed om als gemeente in stand te houden want deze zijn enorm belangrijk voor de solidariteit in een stad. Mensen in de stad die andere mensen helpen, met een financiële duw vanuit de gemeente, dat is alleen maar positief. We gaan er uiteraard alles aan dit plan van de gemeente terug te draaien”

De antwoorden op schriftelijke vragen die zijn gesteld aan de gemeente moeten nog volgen. Daaruit zal blijken wat de precieze beweegreden is om deze subsidie voorgoed stop te zetten.

Het interview van maandag 10 september tezamen met duo-lid Erwin Zaat van de Partij voor de Dieren is hieronder te vinden. Met dank aan Sleutelstad Radio voor het interview.

https://sleutelstad.nl/2018/09/10/sp-we-zijn-te-naief-geweest-met-leiden-helpt/

U bent hier